Unilever: 235e ondertekenaar Charter Diversiteit

Unilever Nederland heeft zich op 9 december als 235e bedrijf aangesloten bij het Charter Diversiteit. Het concern is het grootste in Nederland in fast moving consumer goods en voert bekende merken als Axe, Bertolli, Dove, Knorr, Lipton en Unox. Bij Unilever Nederland werken ruim 2.500 mensen.

Debora van der Zee ondertekent het Charter Diversiteit aan een bureau.
“Namens Unilever Nederland heb ik het Charter Diversiteit ondertekend. Waarom doen we dit? We willen dat iedereen gelijk behandeld wordt en gelijke kansen krijgt. In Nederland richten we ons vooral op culturele diversiteit en talent met een afstand tot de arbeidsmarkt, omdat we daar simpelweg nog de meeste stappen te zetten hebben. De afgelopen jaren hebben wij als bedrijf én met onze prachtige merken al verschillende initiatieven gelanceerd. Maar we zijn er nog niet. In 2021 hoop ik daarom ook weer mooie, nieuwe activiteiten op dit vlak te delen.” - Debora van der Zee, Vice President Foods en lid Unilever Benelux Board
Begin 2020 bereikte Unilever wereldwijd een evenredige man-vrouwverhouding binnen de managementfuncties. In Nederland is het percentage vrouwen in managementfuncties 52 procent. Al langere tijd zet het concern zich in voor personen met een arbeidsbeperking of een migratieachtergrond, onder andere als partner van De Normaalste Zaak en Young Global People. Verder heeft het, na overleg met Transgender Netwerk Nederland, een Gender Transition Policy geïntroduceerd: medewerkers die in transitie gaan hebben recht op extra verlof en collega’s krijgen specifieke scholing om goed met de situatie om te kunnen gaan. Bovendien zet het bedrijf zich in voor de realisering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die in 2015 opgesteld zijn door de Verenigde Naties.