Tweede provincie die het Charter Diversiteit tekent: Noord-Holland

Op woensdag 16 december tekenden gedeputeerde Zita Pels en directeur Hans van der Stelt van de Provincie Noord-Holland het Charter Diversiteit. De Provincie tekent omdat ze staat voor goed werkgeverschap en met haar personeelsbestand een betere afspiegeling wil zijn van de Noord-Hollandse samenleving. Ook wil zij de meerstemmigheid in de organisatie vergroten, wat bijdraagt aan nieuwe perspectieven en innovatie.

Alice Odé (Diversiteit in Bedrijf), Shivan Shazad (Diversiteit in Bedrijf), Zita Pels (Provincie Noord-Holland) en Hans van der Stelt (Provincie Noord-Holland). Alice Odé (Diversiteit in Bedrijf), Shivan Shazad (Diversiteit in Bedrijf), Zita Pels (Provincie Noord-Holland) en Hans van der Stelt (Provincie Noord-Holland).
Naast het realiseren van een meer divers personeelsbestand wil de Provincie inzetten op een inclusieve cultuur. Hiervoor is bewustwording nodig bij de zittende meerderheid: “De komende periode gaat de Provincie de bewustwording op de werkvloer door middel van kennissessies en actieve interne communicatie verder vergroten”, aldus Zita Pels, gedeputeerde voor Financiën, Circulaire economie, Zeehavens, Sport en Cultuur en erfgoed.

Hans van der Stelt, directeur Concernzaken, ziet voor de Provincie ook een kans liggen om werkgevers in de regio te stimuleren in de goede richting: “De Provincie kan bijdragen aan een provinciale beweging door diversiteit en inclusie mee te nemen als voorwaarde in het inkoopbeleid van de Provincie. Zo wordt het effect uiteindelijk vergroot.”

Door het tekenen van het Charter Diversiteit verduurzaamt de Provincie de reeds ondernomen acties op het gebied van diversiteit. Zo is er een traineeprogramma opgezet waarin twintig procent van de nieuwe lichting een multiculturele achtergrond heeft. Ook bij het invullen van stageplekken wordt gekeken naar stagiairs met diverse achtergronden. De Provincie Noord-Holland is, na Limburg, de tweede Provincie die het Charter Diversiteit tekent.