Terugkijken: Webinar 'Ontwikkeling en doorstroming van divers talent'

'Hoe zorg ik voor ontwikkeling van divers talent?’ en ‘Hoe maak ik doorstroming naar hogere functies diversiteitsbestendig?’. Deze vragen stonden centraal in het webinar ‘Ontwikkeling en doorstroming van divers talent’ van donderdag 3 juni. Gastsprekers uit beleid en praktijk deelden kennis en tips en deelnemers stelden vragen en deelden hun ervaringen in een levendige online-meeting.

Banner webinar met verschillende sprekers

Bekijk hieronder het webinar (met ondertiteling) terug.

 

Leo Euser, senior-beleidsmedewerker bij Diversiteit in Bedrijf, gaf ter introductie aan dat werkgevers in hun diversiteitsbeleid vooral inzetten op doelstellingen en instrumenten voor het werven en selecteren van divers personeel. Behoud, ontwikkeling en doorstroming van medewerkers krijgt veel minder aandacht. In de praktijk kan dit leiden tot ‘het draaideureffect’: personeel dat vaak met veel moeite is binnengehaald vertrekt weer snel of maakt geen promotie. Dat verlies aan talent is te voorkomen door als werkgever te zorgen voor een goede landing en doorgroei van nieuwe medewerkers. Daarvoor zijn inzicht en instrumenten nodig zoals talentontwikkeling en mentoring. Beide kregen tijdens het webinar de aandacht. Zes gastsprekers deelden hun kennis en praktijkervaringen.

• Bekijk hier de powerpoint presentatie van Leo Euser.

Verbinding

Helen Verhoef, onderzoeker arbeidsmarktdiscriminatie bij TNO, besprak in haar presentatie ‘Behoud en doorstroom’ drie psychologische basisbehoeften die mede de kans bepalen of een werknemer bij een bedrijf blijft:

 • autonomie: heb je het gevoel dat je je eigen weg kan bepalen?
 • competentie: heb je het gevoel dat je daarvoor ook de skills hebt?
 • verbinding voelen: heb je het gevoel dat je wordt gewaardeerd en erbij hoort.

Uit onderzoek blijkt dat vooral het gevoel van verbinding een rol speelt. Negatieve sociale ervaringen met collega’s en leidinggevenden zijn bijvoorbeeld voor werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond een doorslaggevende reden om bij een bedrijf te vertrekken. Bedrijven doen er dus goed aan in te zetten op dat gevoel van verbinding, oftewel inclusie: medewerkers kunnen zichzelf zijn en erbij horen zonder in te hoeven leveren op hun authenticiteit.

Verhoef gaf aan dat bedrijven vaak aan de slag gaan met randvoorwaarden zoals een gebedsruimte of een diverser kantine-aanbod, maar te weinig oog hebben voor de organisatiecultuur. Dat is een stuk lastiger, maar wel essentieel. Als voorbeeld noemde zij een verkeerd grapje bij de koffieautomaat. Als een leidinggevende daar niet op ingrijpt en een duidelijke norm stelt krijgen de collega’s van de betreffende medewerker de boodschap dat dit gedrag ‘normaal’ is.

Tot slot gaf Verhoef een aantal tips voor het werken aan inclusie op de werkvloer:

 • Neem de tijd voor verandering.
 • Betrek iedereen.
 • Wijs een hoofdverantwoordelijke aan met voldoende mandaat.
 • Geef ook in de interne doorstroom aandacht aan werving en selectie.

• Bekijk hier de powerpoint presentatie van Helen Verhoef.

 

Talentontwikkeling

 

ABN AMRO won in 2020 de Award Diversiteit in Bedrijf voor de Leergang Future Proof, een programma voor talentontwikkeling en doorstroom van bankmedewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond naar de (sub)top. Nazha Rustom, coördinator van de Leergang, vertelde dat de focus vooral ligt op het vergroten van de zichtbaarheid van divers talent en van kennis van de ongeschreven regels en bewuste keuzes in eigen handelen. De uitdaging in de praktijk is het vinden van een balans tussen meedoen aan ongeschreven regels en zichzelf blijven.

Daarnaast gaat het ook om het vergroten van het bewustzijn van managers en HR over deze processen. Uit de presentatie kwam naar voren dat het succes van de Leergang samenhangt met:

 

 • concrete en meetbare doelstellingen (kpi’s) op verschillende niveaus;
 • een visie op culturele diversiteit als business case;
 • het samenstellen van een programma op basis van gesprekken met zittende medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond;
 • de combinatie van een modulair programma met persoonlijke coaching;

Merve Karaman, Credit Risk Manager bij ABN AMRO, vertelde aansluitend hoe belangrijk deelname aan de leergang voor haar ontwikkeling is geweest. “Ik heb geleerd niet harder maar slimmer te werken, me te laten zien zonder mezelf kwijt te raken.”

• Bekijk hier de powerpoint presentatie van Nazha Rustom.de betrokkenheid van de top.

 

Mentoring

 

Imane Chentouf, coördinator van het ECHO-Mentoringprogramma, en Yvonne Moonen, coördinator Agora Network Two-Way Cross-Mentoringprogramma, onderstreepten in hun presentatie het belang van mentoring voor behoud en doorstroom van divers talent. In beide programma’s gaat het om het opbouwen wederkerige relaties tussen mentoren en mentees. Mentees kunnen veel leren en werken aan het vergroten van hun sociaal, cultureel en professioneel kapitaal. Mentoren hebben baat bij het vergroten van hun culturele sensitiviteit en coachingsvaardigheden die zijn naar hun eigen organisaties kunnen vertalen. Moonen: “Voor bewustwording van belemmerende structuren heb je twee partijen nodig.”

Het Agora-programma koppelt professionals/mentees uit het ene bedrijf – de kosmopolieten – aan mentoren aan een ander bedrijf – de leiders/bestuurders. Dat biedt veiligheid en een kijkje in de keuken van de ander. Beide formuleren leerdoelen en doorlopen een jaar lang een intervisieprogramma over specifieke thema’s zoals de betekenis van inclusief leiderschap en dimensies van macht.

Joy Lodarmasse, manager Diversiteit en Inclusie bij Charterondertekenaar Alliander, vertelde uit eigen ervaring hoe belangrijk mentoring is vanuit het perspectief van de werkgever. Het contact en de gesprekken tussen mentoren en mentees geeft inzichten in processen van onbewuste in- en uitsluiting in een bedrijf, haalt leidinggevenden uit hun ‘bubble’, en maakt divers talent veel zichtbaarder. Allemaal noodzakelijk voor wie een inclusieve werkgever wil zijn.

• Bekijk hier de powerpoint presentatie van Imane Chentouf en Yvonne Moonen.

 

Webinarreeks

 

Dit webinar was het derde in de reeks ‘Maak het verschil. Praktische tips voor een divers en inclusief bedrijf’ die Diversiteit in Bedrijf dit jaar organiseert.
• Kijk hier voor het verslag van het eerste webinar ‘Divers en inclusief werven van personeel’.
• Kijk hier voor het verslag van het tweede webinar ‘Diversiteitsbewust selecteren van personeel’.

Het vierde webinar in de reeks staat gepland voor september en besteedt aandacht aan diversiteitstrainingen en de aanpak van ongewenst gedrag. Charterondertekenaars ontvangen voor dit webinar een persoonlijke uitnodiging.

 

Voorkant van kennisdocument 'Van culturele diversiteit naar inclusie'

 

 

 

 

Meer lezen over ontwikkeling en doorstroming van divers talent? 

Download het kennisdocument 'Van culturele diversiteit naar inclusie'