Terugkijken online event 'Diversiteit loont!'

Op donderdag 17 december organiseerde het Anti Discriminatie Bureau Zeeland het online event ‘Diversiteit Loont!’. Het programma stond in teken van de ondertekening van het Charter Diversiteit door de Provincie Zeeland en de gemeente Hulst.

Presentator online event 'Diversiteit loont!'
Alice Odé van Diversiteit in Bedrijf lichtte tijdens de uitzending toe wat het Charter kan betekenen voor het bevorderen van gelijke kansen in de Zeeuwse samenleving:
Naast meldpunten en juridische kaders voor gelijke behandeling is het belangrijk dat organisaties werken aan het versterken van diversiteit en inclusie. Het Charter Diversiteit helpt hierin. Voor overheden is het om verschillende redenen belangrijk te kijken naar diversiteit en inclusie in de eigen organisatie. Iedere overheid wil burgers beter begrijpen, bedienen en weten welke problemen zich voordoen in de samenleving. Door beleid te ontwikkelen op het gebied van diversiteit en inclusie kunnen overheden beter anticiperen op wat er in de lokale samenleving speelt.

Op naar een nieuwe inclusieve Zeeuwse arbeidsmarkt

Ook wethouder Adri Totté van de gemeente Hulst erkent het belang van het Charter. De gemeente ondertekent het Charter dan ook omdat zij het eerste aanspreekpunt is voor de burgers. Daarom wil ze een divers samengesteld personeelsbestand realiseren dat beter aansluit op de vragen van burgers én goed kijken naar vooroordelen in het wervings- en selectiebeleid. Ze wil ook zorgen voor een veilige en inclusieve werkcultuur waarin medewerkers zich gerespecteerd voelen en niet weer snel uitstromen. De gemeente vindt dat ze een voorbeeldrol vervult voor lokale werkgevers en ziet het tekenen van het Charter als een goede stok achter de deur om samen met hen te werken aan een inclusieve Zeeuwse arbeidsmarkt.

Vanuit de Provincie Zeeland tekende gedeputeerde Anita Pijpelink het Charter Diversiteit. De Provincie wil een betere afspiegeling zijn van de lokale bevolking. Het tekenen van het Charter helpt om meer bewustzijn over diversiteit en inclusie te creëren in de eigen organisatie. De Provincie zal het personeelsbeleid verder zo inrichten dat diversiteit en inclusie een centrale plek krijgen in het beleid. Een eerste stap is inmiddels gezet door ‘Harrie Helpt’-trainingen te organiseren voor medewerkers: tweedaagse trainingen waarin medewerkers leren betere collega’s te zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Pijpelink is blij dat er al acht Zeeuwse organisaties het Charter hebben getekend:
Diversiteit en inclusie zouden vanzelfsprekend moeten zijn, maar zijn het niet. Met het tekenen van het Charter draagt de Provincie bij aan het vergroten van bewustwording hierover.

Benieuwd naar de uitzending?

Hieronder kijk je hem terug.