Storytec: diversiteit helpt ons vooruit

Op 23 december 2020 ondertekende Storyteq het Charter Diversiteit. Daarmee heeft het Charter Diversiteit de mijlpaal van 250 ondertekenaars bereikt! Storyteq helpt merken en bedrijven om hun video- en banneradvertenties op een eenvoudige manier aan te passen aan meerdere markten, klanten en advertentiekanalen.

Lennard Kooy, CEO Storyteq, ondertekent het Charter Diversiteit.
Storyteq heeft zich bij het Charter aangesloten om gerichter te investeren in een diverse personeelssamenstelling en een inclusief bedrijfsklimaat. Speerpunt is meer genderdiversiteit en een evenredige man-vrouwverdeling in de personeelssamenstelling. Daarnaast wil deze start-up de doorstroom van vrouwelijke professionals naar hogere functies bevorderen.
“At Storyteq we truly believe that problems are better solved when approached from different perspectives. The more diverse we are, the more perspectives we have. Diversity and inclusivity are not only important for society as a whole, they also help us move forward.” Lennard Kooy, CEO
Storyteq is lid van de Dutch Startup Association, dat al in 2020 het Charter Diversiteit ondertekende. Deze bracheorganisatie stimuleert haar leden om middels aansluiting bij het Charter Diversiteit gericht in diversiteit en inclusie te investeren.