Stichting wedowe tekent Charter Diversiteit

Maandag 22 maart tekende ‘wedowe’ het Charter Diversiteit. Wedowe is een stichting en sociale onderneming. De codirecteur heeft inmiddels diverse prijzen op zijn naam staan waaronder de Nederlandse Film Fonds talentenprijs (2020) en de &Award (2020) Persoonsprijs van de Code Diversiteit & Inclusie. Hij is zowel met zijn films als in zijn werk pleitbezorger van sociale gelijkheid en meer diversiteit.

Screenshot van videobelgesprek met getekend document op het scherm
Stichting wedowe ondersteun bedrijven tijdens hun projectfasen. Dit doen ze aan de hand van ‘dowes’: creatieveinterventies die aanzetten tot actie, zoals workshops, audiovisuele producten en debatten.Wedowe zet daarnaast sterk in op talentontwikkeling van kansarme jongeren die een praktische opleiding hebben maar barrières ervaren in hun professionele carrière. Het talentontwikkelingsproject raakt de codirecteur persoonlijk omdat hij zelf opgroeide binnen een kansarm gezin. Door middel van dit programma weet hij ieder half jaar zes jongeren klaar te stomen voor een creatieve opleiding of een baan. Dat wordt gerealiseerd door het vergroten van hun zelfvertrouwen en competenties via coaching en door te werken aan bijvoorbeeld hun portfolio’s. Het doel is om deze jongeren te laten zien dat ze wel degelijk kansen hebben. Het programma is een succes en heeft een hoog instroomcijfer: alle jongeren gaan uiteindelijk daadwerkelijk aan de slag. Wedowe houdt daarna nog contact om te kijken of ze goed zijn terechtgekomen.

Hoewel de teamleden al redelijk divers zijn, tekent wedowe graag het Charter om te werken aan meer diversiteit onder het bestuur van de stichting. Bovendien willen ze dat het diversiteits- en inclusiebeleid nog beter wordt geïntegreerd in de bedrijfscultuur van de stichting. Wedowe is inmiddels de 259e organisatie die het Charter Diversiteit tekent.