SER Denktank Coronacrisis: extra aandacht voor wie kwetsbaar is op de arbeidsmarkt

De coronacrisis treft veel werkenden. Maar sommige groepen lopen meer risico op langdurige werkloosheid en financiële problemen. Denk aan jongeren die willen beginnen of net zijn begonnen met werken, mensen met een migratieachtergrond of met een arbeidsbeperking. Velen hiervan hadden voor de crisis uitbrak al achterstanden op de arbeidsmarkt.

Telefonerende vrouw bij raam met tekst 'Gezocht medewerker thuishulp'

De Denktank Coronacrisis roept op om deze kwetsbare groepen niet achteraan in de rij te laten belanden. In het kennisdocument “Neem iedereen mee: Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt” dat op 10 december is gepubliceerd, staan zeven aanbevelingen.

De belangrijkste is: neem iedereen mee, ook de achterhoede.
Het algemene beleid zet in op zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen en houden. Voor kwetsbare groepen is specifieke aandacht nodig. De groepen zijn heel divers en daarom varieert ook de benodigde aanpak. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan job-coaching op afstand of extra taallessen en digitale vaardigheden voor statushouders en laaggeletterden.

De tweede aanbeveling: streef ook nu een inclusieve arbeidsmarkt actief na.
Het blijft belangrijk om de waarde van diversiteit in bedrijven te benoemen. Een diverser bedrijf is aantoonbaar succesvoller op de lange termijn.

De vijf andere aanbevelingen zijn:

  • ‘Kwetsbare groepen coronadashboard’ is nodig.
  • Laat de doelgroep zelf meedenken en oplossingen aanreiken.
  • Ga na wat werkgevers nu nodig hebben voor kwetsbare groepen.
  • Stel voldoende middelen beschikbaar voor re-integratie van kwetsbare groepen.
  • Zorg voor goede toerusting van de uitvoeringsorganisaties.

Meer informatie?

Lees hier meer over de Denktank Coronacrisis