Rotterdamse cultuurinstellingen voor meer diversiteit

De acht instellingen in de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) hebben tijdens Diversity Day op 5 oktober 2021 gezamenlijk het Charter Diversiteit ondertekend in het Maritiem Museum Rotterdam.

Vertegenwoordigers van diverse Rotterdamse culturele instellingen

Hiermee geven deze culturele instellingen (De Doelen, Kunsthal, Luxor Theater, Maritiem Museum Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Theater Rotterdam, Theater Zuidplein) aan zich actief in te zetten voor meer diversiteit en een inclusie in hun sector.

De ondertekening vond plaats onder begeleiding van Gyzlene Kramer (lid RvT van het Maritiem Museum). Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme, Said Kasmi, en Shivan Shazad, beleidsadviseur SER Diversiteit in Bedrijf, verzorgden het woord van welkom. Directeur Bert Boer van het Maritiem Museum: ‘Diversiteit is een verrijking en heeft meerwaarde voor ons personeel, onze bezoekers, partners en stakeholders. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en een museum zijn waar iedereen zich gerepresenteerd en welkom voelt.’ Bij het Maritiem Museum werd afgelopen jaar een kwartiermaker aangesteld om hiervoor specifiek beleid vorm te geven.

De acht instellingen hebben een gezamenlijke intentie, maar formuleerden hun eigen uitdagingen. Zo gaat de Doelen, concert- en congresgebouw, werken met streefcijfers op het gebied van migratieachtergrond en lhbti+, en werken aan een evenredige man-vrouwverdeling. Luxor Theater en het Rotterdams Philharmonisch Orkest willen onder andere de doorstroom van mensen met een migratieachtergrond bevorderen. Theater Zuidplein zet zich in voor een meer diverse staf voor haar technische afdeling. Museum Boijmans Van Beuningen en de Kunsthal starten hun diversiteitsbeleid met een 0-meting. Het Maritiem Museum richt zich op inclusieve werving- en selectieprocedures en Theater Rotterdam werkt via inclusieve leiderschapstrajecten aan meerstemmigheid in haar organisatie.

Met de ondertekening willen de acht instellingen hun verantwoordelijkheid nemen om te komen tot een toekomstbestendige cultuursector in Rotterdam.