Rechtspraak voor alle Nederlanders

Diverse onderdelen van de Nederlandse rechtspraak hebben rondom Diversity Day aandacht besteed aan het belang van meer diversiteit binnen rechtbanken en gerechtshoven. Op aanraden van de Raad voor de Rechtspraak ondertekenden daarom negen gerechtshoven en rechtbanken het Charter Diversiteit. Ook doen verschillende hoven en rechtbanken mee met de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor.

Ondertekening rechtbanken © SER Diversiteit in Bedrijf

V.l.nr. Bart van Meegen (president), Janet Vrieling (P&O), Michelle van Zanten (SER Diversiteit in Bedrijf)

President Bart van Meegen ondertekende het Charter namens rechtbank Overijssel:

‘Rechtbank Overijssel wil een rechtbank zijn voor iedereen. Waar mensen met plezier hun werk doen en waar rechtzoekenden zich in kunnen herkennen. We stimuleren diversiteit, omdat het ons sterker en herkenbaarder maakt. Daarom heb ik het charter getekend.’

President Julia Mendlik namens rechtbank Midden-Nederland:

‘Namens onze rechtbank heb ik het Charter Diversiteit ondertekend omdat ik geloof in de kracht van een diverse en inclusieve organisatie. In zo’n organisatie omarmen we verschillen in culturele achtergrond, gender, geloofsovertuiging, leeftijd, seksuele oriëntatie of fysieke of psychische beperkingen. We versterken elkaar, iedereen kan de eigen talenten optimaal benutten en we verhogen onze deskundigheid, kwaliteit van ons werk en de legitimiteit van onze uitspraken. Door het charter te ondertekenen, werken we daar stap voor stap naartoe.’

ondertekening charter V.l.n.r. Miranda Loots (gerechtscoördinator diversiteit/inclusiviteit), Julia Mendlik (president), Fadwa Hoogbruin (or), Maaike Arkesteijn (landelijke werkgroep diversiteit rechtspraak) en Alice Odé (SER Diversiteit in Bedrijf)

Ook sloten Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en rechtbank Gelderland zich aan bij het Charter. President Jonneke Oosting van hof Arnhem-Leeuwarden wil met haar organisatie onder andere werken aan betere doorstroom van ondervertegenwoordigde groepen in de organisatie. Zij ziet dat het met name lukt om mensen met een andere achtergrond aan te trekken in administratieve en juridische functies, maar dat de doorstroom naar leidinggevende posities of naar de functie van rechter achterblijft.

gelderland ondertekent charter
Rémy van Leest (president) en Shivan Shazad (SER Diversiteit in Bedrijf)

‘Bezig zijn met diversiteit is niet vervelend, dat is niet vermoeiend, maar is juist geweldig leuk, boeiend, inspirerend en verrijkend. Het laat ons schitteren met verschillen.’ Bestuurslid Hans Gilissen namens rechtbank Limburg

rechtbank Limburg ondertekent charter

Hans Gilissen (bestuurder)

President Maarten van Laarschot ondertekende het Charter namens rechtbank Den Haag. Binnenkort wordt hij opgevolgd door de eerste vrouwelijke president. Met zijn handtekening onder dit Charter benadrukt hij dat het onderwerp bij het bestuur hoog op agenda staat.

man ondertekent charter
Maarten van Laarschot (president)

Op Diversity Day zelf ondertekende Jan Moors, bestuurder bij rechtbank Noord-Holland het Charter Diversiteit:

‘We willen een diverse organisatie zijn, waarin zowel rechtzoekenden als (potentiële) medewerkers zich herkennen. Daarbij vind ik het belangrijk dat mensen zich bij ons thuis voelen. Want pas als je jezelf kunt zijn op het werk, kun je je talenten optimaal inzetten. En dat is niet alleen goed voor de medewerker, maar ook essentieel voor de organisatie. Ik zet daarom met veel plezier mijn handtekening!’

rechtbank noord holland ondertekent charter
Jan Moors (bestuurder)

Op 7 oktober zette president Ronald Philippart van gerechtshof Den Bosch een handtekening en tot slot tekende op 11 oktober president Patricia Messer namens rechtbank Oost-Brabant:

‘De ondertekening past helemaal bij onze organisatiewaarde: we doen het samen. We willen een organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt. Door dit charter te ondertekenen, spreken we uit hierin stappen te gaan zetten.’

rechtbank oost brabant tekent charter
V.l.n.r. Shivan Shazad, SER Diversiteit in Bedrijf en president Patricia Messer

Met bovenstaande negen ondertekeningen hebben rechtbanken en gerechtshoven zich uitgesproken om de legitimiteit van de rechtspraak te bevorderen. Rechtbank Amsterdam en Rotterdam gingen hen voor in 2019.