PepsiCo: de medewerkers staan centraal

Voor PepsiCo staan de medewerkers centraal. Overal ter wereld werken mensen elke dag om het voedselsysteem te laten draaien. Van het oogsten van ingrediënten en het laden van de vrachtwagen voor distributie tot het plaatsen van een item op het schap, vertrouwen ze elke dag op de boeren, hun PepsiCo medewerkers, de retailpartners en vele anderen om de wereldwijd erkende producten te maken en te verkopen.

Man tekent document
PepsiCo heeft belang bij het succes en het welzijn van hun mensen en sluit zich daarom aan bij het Charter Diversiteit. De multinational zet zich in voor het bevorderen van respect voor mensenrechten in de hele waardeketen, het opbouwen van diverse en inclusieve werkplekken en investeert om gedeelde welvaart te bevorderen in de lokale gemeenschappen waar we wonen en werken.

Voor PepsiCo Nederland (deel van Noord-West Europa) geldt dat zij zich ten doel stelt per 2025 evenveel vrouwen als mannen op management posities te hebben. Daarnaast wil zij een afspiegeling van de maatschappij zijn, ook op lokaal niveau. Tot slot zal PepsiCo zich inzetten voor inclusiviteit op de werkvloer.

Het Charter werd ondertekend door Geoffroy Beaujean, Director Sales Belux:
“Bij PepsiCo zijn we ervan overtuigd dat diversiteit ons in staat stelt te profiteren van de unieke inzichten en vaardigheden die verschillende mensen in onze organisatie inbrengen. Ook stelt dit ons in staat de verschillende consumenten van dienst te zijn. En vandaag zetten wij ons meer dan ooit in om te voldoen aan de normen van onze onderneming: Wij leggen de lat hoger voor talent en diversiteit, verlangen van onze medewerkers dat zij onbevreesd hun mening geven en ten allen tijden integer handelen. Onze kracht als onderneming en business unit is te danken aan onze diverse achtergronden en unieke perspectieven. Dat maakt ons samen zo formidabel en dat maakt ons tot PepsiCo. We zijn er enorm trots op dat we vandaag bij u mogen staan en ons geloof in de kracht van diversiteit mogen uitspreken. Ieder van ons heeft iets unieks in te brengen en wanneer we onze verschillen erkennen en waarderen, kunnen we samen stappen zetten die leiden tot een meer verenigd en inclusieve toekomst.”