Wethouder en raadslid Gorinchem tekenen Charter Diversiteit

Op 21 september tekenden wethouder Ro van Doesburg en raadslid Ilhan Tekir het Charter Diversiteit namens de gemeente Gorinchem, in aanwezigheid van Wendy Springer (beleidsmedewerker inburgering, laaggeletterdheid en diversiteit), Tanja Pijleman (lid ondernemingsraad), Marianne Simjouw (P&O) en Shivan Shazad (SER Diversiteit in Bedrijf). Met deze ondertekening wil de gemeente toewerken naar een open en diverse organisatie waar inclusief denken en handelen worden gestimuleerd.

Wethouder Ro van Doesburg en raadslid Ilhan Tekir tekenden het Charter Diversiteit namens de gemeente Gorinchem
“De Gemeente Gorinchem wil een afspiegeling zijn van de maatschappij waar iedereen meetelt, meedoet en de kans krijgt om succesvol te zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt om bij de gemeente Gorinchem aan de slag te gaan en dat diversiteit en inclusie op de werkvloer worden gestimuleerd. Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit hebben we dit vandaag bekrachtigd,”
Ro Van Doesburg, wethouder

Initiatief Charter Diversiteit

Het initiatief voor de ondertekening van het Charter Diversiteit komt voort uit een ingediende motie door Ilhan Tekir, fractievoorzitter van D66. Deze motie werd op 9 juli 2020 unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Versterken van ambitie

De gemeente Gorinchem daagt zichzelf dagelijks uit om op een diverse en inclusieve manier personeel te werven. Ook zorgt ze ervoor dat interne regelingen niet belemmerend werken om te komen tot een inclusieve organisatie. De komende periode zullen er onder andere trainingen worden gegeven om het bewustzijn over diversiteit onder het management en personeel te vergroten. Daarnaast werkt de gemeente aan het vergroten van de diversiteit binnen teams. Op deze manier hoopt de gemeente Gorinchem dat diversiteit en inclusie verweven raken in het reguliere beleid, in plaats van in een apart diversiteitsbeleid.