Gerechtshof Den Haag tekent Charter Diversiteit

Woensdag 3 november tekende Marieke Koek, president en bestuursvoorzitter van het gerechtshof Den Haag, het Charter Diversiteit. Dit gerechtshof wil zich de komende jaren profileren als een meer aantrekkelijke werkgever voor studenten en werkzoekenden met verschillende culturele (migratie-)achtergronden.

SER Diversiteit in Bedrijf

Foto: (voor) Marieke Koek, (achter v.l.n.r.) Dorenda Burggraaff, Maartje Verweij, Vincent Mul en Hayo van der Brugge

Het hof wil het plan om zich te profileren als een meer aantrekkelijke werkgever realiseren door het contact met studenten te intensiveren via loopbaanevenementen, te werken met rolmodellen en hun wervings- en selectiebeleid aan te passen. Daarnaast heeft het gerechtshof Den Haag onlangs meegedaan aan de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor.
De resultaten daarvan worden verwerkt in het plan van aanpak.

Uiteindelijk wil het gerechtshof aantrekkelijker worden voor een brede groep werkzoekenden. Marieke Koek: “Binnen Hof Den Haag werken we eraan dat meer studenten en werkzoekenden van alle culturele, migratie- en sociale achtergronden en persoonlijke oriëntaties ons (leren) kennen als een voor hen aantrekkelijke werkgever in de regio en zich professioneel aan ons binden.”