NPO wil meer diversiteit voor én achter de schermen

Woensdag 21 april tekende omroepbestuurder Shula Rijxman namens stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) het Charter Diversiteit. Diversiteit is al jaren een speerpunt van de NPO. Rijxman, die haar laatste jaar als bestuursvoorzitter ingaat, heeft het onderwerp meerdere malen op de agenda gezet:

Vrouw ondertekent document aan bureau

“In het verleden zijn er stappen gezet op het gebied van culturele diversiteit en de representatie van vrouwen op tv én radio. Maar een voorwaarde om voor de schermen succesvol te zijn, is om ook áchter de schermen een goede afspiegeling te zijn van Nederland. De NPO wil nu voor én achter de schermen een afspiegeling zijn van de samenleving in gender, leeftijd, opleiding, geografische spreiding, culturele achtergrond en arbeidsbeperking. We zijn er immers van en voor iedereen.” Shula Rijxman

Rijxman geeft aan dat de organisatie hiervoor graag aansluit bij het Charter Diversiteit: “We sluiten ons heel graag aan bij het Charter Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad. Op deze manier kunnen we als NPO-organisatie nog concreter aan de slag met het inclusiever maken van onze eigen organisatie.”

De overkoepelende omroeporganisatie tekent als 262e organisatie het Charter Diversiteit. Enkele van haar omroepen, zoals KRO-NCRV, VPRO, NTR, Human, BNNVARA en FunX gingen haar inmiddels voor.