Nieuwe ondertekenaar Charter Diversiteit: TenneT

TenneT, een groot netwerkbedrijf met een hoofdkantoor in Arnhem, ondertekende op 17 mei het Charter Diversiteit. Manon van Beek, CEO, die haar handtekening zette, vertelt waaróm het bedrijf aansluit bij het Charter: “Onze samenleving wordt steeds diverser. Wat betekent dat TenneT een afspiegeling van deze samenleving móet zijn.” Van Beek benadrukt dat het charter een platform is waar ideeën kunnen worden uitgewisseld met andere bedrijven en waar men van elkaar kan leren.

Vrouw aan bureau ondertekent document
TenneT is actief in Nederland en Duitsland en betrokken bij bijvoorbeeld de bouw van de infrastructuur voor stroom van offshore-windparken naar het vasteland. Het heeft zo’n 6.000 medewerkers.

Nadat het bedrijf al enige tijd aandacht heeft gegeven aan genderdiversiteit, wil het nu inzetten op meer etnisch-culturele diversiteit binnen het personeelsbestand. Voor 2021 heeft TenneT zich een doel gesteld met betrekking tot de instroom van talent met westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Binnen het Internationale leiderschapsprogramma wil men ook diverse aspecten van diversiteit en inclusieaspecten aan de orde laten komen. Voorts wil men gaan monitoren op inclusief leiderschap en bedrijfsklimaat.

“Ik ben ervan overtuigd dat het stimuleren van diversiteit en een inclusieve cultuur de prestaties van bedrijven vergroot, waardoor wij als TenneT beter in staat zijn om de uitdagingen die de energietransitie ons biedt aan te gaan en het licht te laten branden. We stellen mensen centraal bij TenneT, wat betekent dat we willen dat iedereen die hier werkt zich betrokken voelt bij ons bedrijf. Daarnaast leveren we een belangrijke dienst, elektriciteit voor 99,99 procent aan de inwoners van Nederland en Duitsland. Van die groep willen wij een reflectie zijn. Om binnen maar ook buiten ons bedrijf te laten zien dat we écht werken aan dit doel, onderteken ik namens TenneT in Nederland het Charter Diversiteit.” Manon van Beek