Nieuwe ondertekenaar Charter Diversiteit: Lepaya

Lepaya heeft zich op 25 maart aangesloten bij het Charter Diversiteit. Deze snelgroeiende scale-up, met zo’n 100 medewerkers, ontwikkelt en verzorgt trainingen voor jonge professionals en richt zich daarbij op de ‘soft’ en de ‘hard’ skills. Ook trainingen over diversiteit en inclusie op de werkvloer en inclusief leiderschap maken deel uit van het aanbod.

Man zit achter bureau met laptop en tekent document
In het ondertekende Charter Diversiteit geeft Lepaya aan dat ze vooral de etnisch-culturele diversiteit op de eigen werkvloer wil vergroten. Dat wil ze doen door het bestand met eigen trainers meer divers te maken en de wervingskanalen voor nieuwe personeel te verbreden om zo meer kandidaten met een migratieachtergrond aan te trekken. Naast de aandacht voor etnisch-culturele diversiteit wil Lepaya meer systematiek aanbrengen in het inclusieve bedrijfsklimaat. Doel is dit klimaat te verbeteren en om indicatoren, zoals authenticiteit en psychosociale veiligheid, te kunnen gaan meten. Zo wil het bedrijf beter de vinger aan de pols houden bij medewerkers voor wat betreft de inclusiviteit van het bedrijfsklimaat. Ook wil Lepaya de dialoog over (onbewuste) vooroordelen bevorderen die een rol kunnen spelen bij gender- en etnisch-culturele diversiteit.
“Wij zijn dagelijks bezig met het toekomstbestendig maken van snelgroeiende organisaties. Toekomstbestendigheid, diversiteit en inclusie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat betekent dat in onze eigen organisatie een focus op diversiteit en inclusie onmisbaar is. Wij streven naar een werkplek, waar ruimte is voor iedereen, ongeacht iemands achtergrond, profiel of voorkeuren.” René Janssen, co-founder en Managing Director van Lepaya
Lepaya wil in Amsterdam in de stedelijke context de uitwisseling zoeken met andere bedrijven. Daarom is het betrokken bij het initiatief Amsterdam – Divers & Inclusief (ADI) van Diversiteit in Bedrijf en de gemeente Amsterdam. Lepaya is lid van de Dutch Startup Association, dat al in 2020 het Charter Diversiteit ondertekende. Deze brancheorganisatie stimuleert haar leden om middels aansluiting bij het Charter Diversiteit gericht in diversiteit en inclusie te investeren. Lees daarover hier meer.