Nieuwe Charterondertekenaar: DisGover

Op 16 oktober ondertekende DisGover als 232e werkgever het Charter Diversiteit. DisGover geeft jonge, hoogopgeleide mensen de kans om carrière te maken als ambtenaar. Momenteel werken ongeveer vijftig trainees die ook verbonden zijn aan DisGover bij een overheidsorganisatie. De trainees bouwen veel kennis op, worden gestimuleerd om te durven experimenteren en hun nek uit te steken. Innovatie staat hoog in het vaandel bij DisGover en daarom ook geloven ‘DisGoverers’ in de kracht van diversiteit en inclusie.

Sabine Gerrese (oprichtster DisGover) en Romee van der Linde (HR Eindverantwoordelijke) ondertekenen het Charter.
Als ondertekenaar van het Charter Diversiteit gaat DisGover zich in het bijzonder richten op meer etnisch-culturele diversiteit onder de trainees. Verder blijft het bedrijf streven naar een meer inclusieve bedrijfscultuur.
“Trainees kunnen iets heel goed en ook jij en ik kunnen iets heel goed. Samen maken we een heel mooi puzzeltje. Als je ons bedrijf vanuit verschillende culturen en perspectieven bekijkt, vormen we ook een heel mooie puzzel. Dat is denk ik het grote belang van inclusie: samen komen we verder en maken een nóg mooier bedrijf.” - Sabine Gerrese, oprichtster DisGover

Video: ondertekening (op afstand) op 16 oktober 2020