Nederlands Jeugdinstituut: 234e ondertekenaar Charter Diversiteit

Op dinsdag 1 december tekende het Nederlands Jeugdinstituut als 234e organisatie het Charter Diversiteit. Het in Utrecht gevestigde kennisinstituut op het gebied van jeugd, wil kinderen in Nederland zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk laten opgroeien. Het ontwikkelen van de juiste kennis speelt daarbij een centrale rol.

Vrouw tekent document aan tafel, rechts van haar staat een grote bos bloemen.
“We zijn heel blij dat we dit charter ondertekenen. Het spoort ons extra aan om echt werk van diversiteit te maken. Het is een kennisinstituut waardig om een divers personeelsbestand te hebben. Met een grotere diversiteit kunnen we onze kennisfunctie breder inzetten en bruggen slaan naar een breder publiek. Dat zal niet van het een op het andere moment gaan. Een lange adem is nodig om straks over onze schouder te kijken en te kunnen zeggen dat we hierin grote stappen hebben gezet. Ik ga het dan ook vast meemaken dat, als ik mijn taken overdraag aan mijn opvolger, dat diversiteit nog steeds als belangrijk onderwerp op onze agenda staat. Maar ik hoop dat we op dat moment wel veel verder zijn, dat diversiteit dan onlosmakelijk bij ons hoort, en in ons DNA zit.” – Ans van de Maat, voorzitter van het directieteam en algemeen directeur.
Het Nederlands Jeugdinstituut geeft in het Charter aan te streven naar een toename van de instroom van medewerkers uit diverse groepen en legt daarbij het accent op een andere etnische-culturele achtergrond, genderdiversiteit en mensen met een arbeidsbeperking/chronische ziekte. Daarnaast wil het instituut de bewustwording, het urgentiebesef en draagvlak in de organisatie om divers te worden én te blijven, vergroten.