Muiderslot: moeilijke tijden vragen om frisse perspectieven

Donderdag 6 mei tekende directeur-bestuurder Annemarie den Dekker, namens het Muiderslot, het Charter Diversiteit. Het Muiderslot, gebouwd in 1285 in opdracht van Graaf Floris V, is inmiddels veel meer dan een kasteel. Het is een prachtig museum, wordt omringd door een tuin en het water en heeft een belangrijke functie als oudste in gebruik zijnde podium van Nederland. Met recht wordt het bestempeld als cultureel en groen erfgoed.

Groepsfoto in het Muiderslot

Annemarie den Dekker heeft sinds haar aantreden het belang van divers personeel en een inclusieve werkcultuur hoog op de agenda gezet. In samenwerking met toegankelijkheidsadviseurs is het Muiderslot bijvoorbeeld fysiek en digitaal toegankelijk gemaakt. Ook wordt er in de programma’s en collectie gestreefd naar meerstemmige en nieuwe perspectieven, onder andere door in samenwerking met de ‘Fawaka Ondernemersschool’ educatieve programma’s te ontwikkelen. Verder is besloten het podium alleen nog open te stellen voor nieuwe, jonge theatermakers en wordt samengewerkt met ‘Rose Stories’ bij het trainen van het personeel over onbewuste voordelen.

Annemarie, inmiddels ruim twee jaar directeur, geeft aan dat voor het aantrekken van divers personeel en het werken aan een inclusieve cultuur lef nodig is. Het gaat er volgens haar om dat je durft te kijken naar wat je als organisatie nodig hebt om in de toekomst duurzaam te kunnen zijn.

“Het is belangrijk om te kijken naar welke competenties je organisatie nodig heeft, niet alleen nu maar vooral in de toekomst. Dit betekent keuzes maken die niet altijd even makkelijk zijn.” Annemarie den Dekker

Sommige moeilijke situaties kunnen ook weer leiden tot een nieuw begin. Hoewel het Muiderslot voor bezoekers momenteel gesloten is en sommige arbeidscontracten door corona niet zijn verlengd, heeft Annemarie deze tijd gebruikt om met een frisse blik naar haar manier van organiseren te kijken. Zo heeft ze besloten om de horeca zelf in te richten. Hiervoor kregen twee mensen met een vluchtelingenachtergrond een contract aangeboden. Zij hadden weliswaar minder ervaring, maar wél de juiste mindset. Wat laat zien dat moeilijke tijden vragen om frisse perspectieven.