Monitor Charter Diversiteit 2019: Charterbedrijven positief over resultaten diversiteitsbeleid

De ondertekenaars van het Charter Diversiteit behalen hun doelen of zijn daarmee goed op weg. Zij zijn positief over in- en doorstroom van de meeste diversiteitsgroepen, de uitvoering en de opbrengsten van diversiteitsbeleid en de ondersteuning door Diversiteit in Bedrijf. Dat blijkt uit de recent verschenen Monitor Charter Diversiteit 2019.

Portretfoto's van verschillende vrouwen

Diversiteit in Bedrijf heeft in 2020 een onderzoek laten uitvoeren naar de rapportages over het jaar 2019 van ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Het doel was een beeld te krijgen in hoeverre de Charterondertekenaars hun plan van aanpak in praktijk brengen en welke resultaten ze daarmee boeken. Voor het onderzoek werd een online-enquête uitgezet onder de bedrijven die vóór 1 augustus 2019 het Charter Diversiteit hebben ondertekend én een plan van aanpak hebben ingediend. Van de 126 benaderde ondertekenaars hebben er 106 aan de enquête meegedaan. Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Bijna alle ondertekenaars van het Charter Diversiteit signaleren in 2019 een toename van de instroom van medewerkers uit diversiteitsgroepen.
  • De Charterondertekenaars geven aan dat zij de meeste van hun doelen hebben behaald of daarmee goed op weg zijn.
  • Charterondertekenaars zijn over het algemeen positief over de opbrengsten van hun diversiteitsbeleid. Zij zijn vooral positief over de mate van bewustwording en draagvlak en zien een verbetering ten opzichte van 2018.
  • De belangrijkste knelpunten in de uitvoering van diversiteitsbeleid liggen op het gebied van personele capaciteit, urgentiebesef onder het personeel en het meten van de uitkomsten van het diversiteitsbeleid.
  • De uitkomsten van de Monitor 2019 komen sterk overeen met de uitkomsten van de Monitor 2018 (2). Een verschil is dat de Charterondertekenaars hun beleid vaker richtten op een specifieke dimensie van diversiteit en minder op inclusie in het algemeen.
  • Er is veel waardering voor de ondersteuning door Diversiteit in Bedrijf.

 

Voorkant van samenvatting Charter Diversiteit 2019

Lees hier de samenvatting van de Monitor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorkant van het rapport Charter Diversiteit 2019

 

De volledige Monitor Charter Diversiteit vindt u hier.