Ministerie van LNV tekent Charter Diversiteit

Op 6 oktober jl. tijdens nationale Diversity Day, tekende het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) als 231e organisatie het Charter Diversiteit. Het ministerie is sinds 2017 afgesplitst van het ministerie van Economische Zaken en heeft inmiddels tegen de 3000 ambtenaren in dienst. Deze ondertekening van het Charter vond ditmaal digitaal plaats vanwege de aangescherpte corona maatregelen.

Screenshot van een videobelgesprek met vier personen. Bovenaan twee mannen, onderaan twee vrouwen
Jan-Kees Goet, sinds 2018 Secretaris-Generaal bij het ministerie, onderstreept het belang van de top voor een inclusieve organisatiecultuur:
“Het is belangrijk dat de bestuursraad van het ministerie als team ruimte geeft aan het thema van diversiteit en inclusie en een voorbeeld stelt voor inclusief leiderschap, bijvoorbeeld door persoonlijke gesprekken te voeren en ruimte te maken voor werknemers die je normaal gesproken minder snel spreekt.” - Jan-Kees Goet
De ambitie die het ministerie in het charter heeft vastgelegd richt zich onder andere op een inclusief organisatieklimaat.

Het ministerie gaat zich actiever inzetten voor inclusie en streeft ernaar dat medewerkers zichzelf kunnen zijn, zich vrij voelen om hun mening te geven, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en dat zij zich in een veilige leeromgeving kunnen ontwikkelen. Zo wil het ministerie een werkgever zijn die op alle schaalniveaus aantrekkelijk en toegankelijk is voor medewerkers uit alle geledingen van de samenleving en waar de verschillende groepen medewerkers zich in gelijke mate thuis voelen.