Melkweg: belang van diversiteit en inclusiebeleid

Maandag 17 mei tekende directeur-bestuurder a.i. Frans Vreeke namens de Melkweg het Charter Diversiteit. Het tekenen van het Charter is volgens Frans geen wassen neus:

Twee mannen aan tafel, de linker ondertekent document

“Zolang het popcultuurpodium bestaat, is de programmering divers geweest. Zo biedt de Melkweg al vele jaren een podium aan het Roots Festival en is de zaterdagse ‘Encore’ dansavond, met zijn hiphop en R&B, een van de drukst bezochte uitgaansavonden in de hoofdstad.” Frans Vreeke

De Melkweg heeft daarnaast verschillende talentprogramma’s ontwikkeld zoals ‘Milk Made’ en het netwerkevenement ‘Mo’, speciaal voor talentvolle jongeren uit wijken buiten de ring. Met ‘Milk Made’ denken jongeren bijvoorbeeld zelf mee over de programmering en creëren ze nieuwe content specifiek voor jongeren binnen de urban & pop scene.

Het personeel ziet het belang van een diverse en inclusieve organisatie steeds meer in. De Black Lives Matter-betogingen leidden vorig jaar tot een aantal debatten onder het personeel met als uitkomst onder andere lezingen over Afro-Nederlandse geschiedenis. Het tekenen van het Charter ziet Frans dan ook als een nieuwe en logische stap in de goede richting:

“We zien op de werkvloer, in onze publieksdiensten, absoluut een diverse groep, maar dit zijn vaak studenten die de Melkweg als tijdelijke werkplek zien. Wij moeten ervoor zorgen dat deze jongeren met diverse achtergronden ook een vaste plek in onze organisatie krijgen en kunnen doorstromen.” Frans Vreeke

De Melkweg is goed op weg op het gebied van diversiteit en inclusie, maar er is absoluut ruimte voor verbetering. Volgens Frans is het popcentrum zeker nog geen afspiegeling van Amsterdam. Hoe die verbeteringen kunnen worden bereikt heeft de Melkweg als uitdaging in hun Charter gezet.

“Het begint vooral met het stellen van open en onderzoekende vragen, zoals hoe zorg je ervoor dat iedereen zich welkom, veilig en gehoord voelt? Welke verbeteringen kun je met elkaar aanbrengen, hoe voer je die door en integreer je die in de organisatie?” Frans Vreeke

Hij is hier nog wel even zoet mee. Alleen dit jaar zit zijn bestuurstermijn erop. Hij hoopt het stokje over te dragen aan een nieuwe directeur-bestuurder die het onderwerp eveneens een warm hart toedraagt.