Meer druk op de top nodig

“We moeten de druk op de top van het bedrijf opvoeren om meer divers te kunnen worden. Het is de wil aan de top om mensen een kans te geven, maar het is ook de voeding vanuit onderop die daarvoor nodig is.” Aldus een van de vertegenwoordigers van nieuwe ondertekenaars die in Rotterdam samenkwamen tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Diversiteit in Bedrijf (SER) in samenwerking met Albeda Rotterdam.

Groepsfoto van bovenaf
Bestuurders van Aegon, Albeda, Berenschot, BMW, Capgemini, CIC Rotterdam, Dassault Systèmes, Kamer van Koophandel, Leeuwendaal, Triodos en het Verbond van Verzekeraars bespraken tijdens de bijeenkomst hoe je als werkgever aantrekkelijker wordt voor personen met een migratieachtergrond en hun doorstroom binnen de organisatie bevordert. Hoe investeer je gericht in een kweekvijver van multicultureel talent en krijg je meer leidinggevenden met een migratieachtergrond in de top?

In hun Charters Diversiteit geven de ondertekenaars aan welke ambities zij hebben om diversiteit en inclusie op de eigen werkvloer te bevorderen. Het Charter is daarvoor een instrument: het geeft toegang tot een groeiend netwerk van organisaties en bedrijven die zich actief inzetten voor een grotere diversiteit binnen hun eigen personeelsbestand. Daarbij kunnen zij een beroep doen op de helpdesk van Diversiteit in Bedrijf en gebruikmaken van de opgebouwde kennis over dit onderwerp. “Het Charter Diversiteit geeft meerwaarde en helpt ons om diversiteit en inclusie op een hoger plan te brengen. We moeten van elkaar leren,” aldus een van de deelnemers.

Tijdens de bijeenkomst verzorgde Bert Wijbenga, locoburgemeester en wethouder van de gemeente Rotterdam de keynote en sprak over de kracht en trots van Rotterdam, waar meer dan de helft van de inwoners een migratieachtergrond heeft. Vraagstukken over integratie en samen leven zijn belangrijk benadrukte hij. Met het actieprogramma Relax. Dit is Rotterdam richt Rotterdam zich daarom op het bevorderen van dialoog over diversiteit en inclusie. Wijbenga: “Voor ons is verbinding tussen verschillende groepen mensen cruciaal.”


Het Charter Diversiteit telt nu 246 ondertekenaars. Dit zijn zowel bedrijven, publieke organisaties als branche- en belangenorganisaties, van kleine tot grote omvang uit een grote diversiteit aan sectoren.

De hele Charterbijeenkomst bij Albeda is hieronder terug te kijken.


Meer informatie over het Charter Diversiteit vindt u hier. Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Hussein Adam Dia, beleidsmedewerker Diversiteit in Bedrijf.