Livestream 'Diversiteit en inclusie als werkgever' i.s.m. verbond van verzekeraars | 1 april

In 2020 heeft het Verbond van Verzekeraars het Charter Diversiteit ondertekend. In deze livestream, georganiseerd door het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met Diversiteit in Bedrijf, besteden we aandacht aan dit onderwerp.

Tablet met live stream erop

Deze (en meer) vragen over diversiteit en inclusie komen aan bod in deze livestream:

  • Wat is de meerwaarde van een divers personeelsbestand?
  • En wat van een inclusieve bedrijfscultuur?
  • Waaruit bestaat die meerwaarde?

Programma

  • Opening – Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden bij het Verbond)
  • De meerwaarde van diversiteit en inclusie in organisaties – Hussein Dia (Diversiteit in Bedrijf)
  • Ervaringen vanuit werkgeversperspectief door Siham Achahboun (Programmamanger culturele diversiteit en inclusie bij Achmea)
  • Vragen
  • Afsluiting

Praktische informatie

Datum: donderdag 1 april 2021
Tijd: 10.00 uur tot (max) 11:30 uur
Locatie: online via een livestream.

Meer weten?