Lister: ‘Wij willen een organisatie zijn waar iedereen zich thuisvoelt’

Donderdag 30 september 2021 ondertekende zorg- en welzijnsinstelling Lister, met verschillende locaties in en rond Utrecht, het Charter Diversiteit. Lister biedt huisvesting en begeleiding aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid of verslaving.

Vertegenwoordigers van Lister

Met de ondertekening geeft Lister aan te werken aan meer diversiteit op de werkvloer en een open en inclusieve organisatiecultuur. Bestuurslid Theo den Hartog onderstreept het belang van een inclusieve organisatie voor zowel medewerkers als cliënten:

‘Lister wil een organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Door extra aandacht te besteden aan diversiteit en inclusie willen we bereiken dat verschillen leiden tot open gesprekken en verdere betrokkenheid op elkaar. Hierdoor zullen medewerkers en cliënten zich nog meer thuis voelen binnen onze organisatie. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat hierdoor de kwaliteit van onze dienstverlening en de creativiteit binnen de organisatie zullen groeien.’
Theo den Hartog, bestuurslid.

Met de ondertekening van het Charter sluit Lister aan bij een netwerk van ruim 300 Charterondertekenaars. De organisatie neemt daarnaast deel aan de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM), organiseert werksessies met diverse ondersteunende afdelingen en houdt open klankbordbijeenkomsten voor medewerkers en cliënten. De resultaten daarvan worden gebundeld in een projectplan dat Lister terugkoppelt aan de medewerkers.