ISS Nederland wil meer culturele diversiteit in de top

ISS Nederland sloot zich aan bij het Charter op 24 juni 2021. ISS Nederland is een deel van het Deense moederbedrijf, dat wereldwijd leidend is in de facilitaire dienstverlening. Het bedrijf heeft in meer dan 60 landen meer dan 530.000 medewerkers. ISS heeft het nationale Charter ook in Denemarken ondertekend. Het ondertekenen van het Charter Diversiteit ligt in lijn met de United Nations Global Compact, dat ISS in 2001 heeft ondertekend.

Algemeen Directeur Edu Peek en People & Culture Director Gemmie Hermens ondertekenen het Charter Diversiteit.

Het hoofdkantoor van ISS Nederland bevindt zich in De Meern bij Utrecht. Bij het bedrijf zijn in Nederland zo’n 6000 mensen werkzaam.

Al sinds 2015 investeert ISS in diversiteit en inclusie op de werkvloer. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, noemen zij dit sociale innovatie. Hieruit vloeien projecten in samenwerking met regionale arbeidsmarkten, lokale en nationale overheden en andere entiteiten. Een voorbeeld van een project in Nederland, is de Top Academy. In dit project neemt ISS Nederland ieder jaar een aantal studenten zonder startkwalificaties aan in het programma en leidt deze is samenwerking met klanten op.

Momenteel richt het bedrijf zich al op alle dimensies binnen diversiteit. Door zich aan te sluiten bij het Charter, is hun grootste ambitie om te zorgen dat er meer etnisch-culturele diversiteit plaatsvindt in de top. Daarnaast ambieert ISS Nederland ook om in alle lagen van de organisatie etnisch-culturele diversiteit te realiseren, om zo een verandering teweeg te kunnen brengen.

“Vorig jaar heeft ISS de Global Impact Sourcing Award in ontvangst mogen nemen, een geweldige erkenning voor onze toonaangevende inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie. Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit gaat ISS door op de ingeslagen weg en zetten we nog prominenter in op de thema’s diversiteit en inclusief werkgeverschap.” Edu Peek, Algemeen Directeur ISS Nederland

”Binnen ISS willen wij dat iedereen, zowel onze klanten als onze medewerkers zich welkom, gelijkwaardig en gewaardeerd voelen. Een divers personeelsbestand en een inclusieve sfeer is van belang om onze medewerkers en klanten de best mogelijke service en hospitality te kunnen bieden. Met de ondertekening van het Charter benadrukken we onze inzet om alle talenten binnen ISS ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, waardoor wij als organisatie als geheel een betere afspiegeling vormen van de samenleving. We evalueren jaarlijks ons beleid aan de hand van rapportages en trekken lessen uit de ervaringen die andere ondertekenaars delen. Zo zetten we samen stappen vooruit op ons nationale en internationale beleid.” Gemmie Hermens, People & Culture Director