Innovation Origins interviewt Alice Odé over Charter Diversiteit

Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zich richt op innovatie, de economie van innovatie en de mensen erachter. In een 5-delige serie gaan zij opzoek naar antwoorden op de vraag waarom het gebrek aan diversiteit in het bedrijfsleven een groot maatschappelijk probleem vormt en vooral: hoe dit te fixen? Hiervoor interviewden ze Alice Odé, projectleider Diversiteit in Bedrijf, over het Charter Diversiteit.

Groepsfoto van 7 mensen, 5 staand op de achtergrond en twee zittend op rode stoelen op de voorgrond.

'Op alle fronten diversiteit-bevorderende maatregelen doorvoeren'

Publicatie datum: 1 december 2020
Auteur: Erzsó Alföldy

Diversiteit kan niet zonder inclusie. Dat betekent op alle fronten diversiteit-bevorderende maatregelen doorvoeren, waarbij werknemers met verschillende achtergronden op een zo gelijkwaardig mogelijke manier worden bejegend. Daartoe is het Charter voor Diversiteit in het leven geroepen, dat inmiddels door 230 organisaties is ondertekend.

Binnen het in 1997 opgerichte Landelijk Overleg Minderheden (LOM) waren alle mogelijke organisaties van etnische minderheidsgroepen in Nederland vertegenwoordigd. Met als doel overleg met het kabinet over relevante beleidskwesties en maatschappelijke ontwikkelingen. Daar kwam in 2011 onder het Kabinet Rutte-1 abrupt een einde aan, inclusief alle daaraan gekoppelde subsidies.

“Dat vonden wij erg jammer”, vertelt Alice Odé, projectleider Diversiteit in Bedrijf bij de Sociaal Economische Raad (SER). “Sociale ongelijkheid is namelijk een groot maatschappelijk probleem. Je moet er alles aan doen om het te bestrijden. Het was bovendien zonde van al onze eerdere inspanningen. We werkten binnen het LOM al jaren samen met een duizend of wat maatschappelijke organisaties, van moskeeën en vluchtelingenorganisaties tot en met instanties die meer vrouwen aan het werk wilden helpen. We hebben toen daarom gezocht naar een ander instrumentarium om sociale ongelijkheid aan te pakken. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het project ‘Diversiteit in Bedrijf‘.”

Charter Diversiteit

Het project omvat naast een Kennisplatform met alle mogelijke relevante informatie over het onderwerp ook het zogenaamde Charter Diversiteit. Dat is een intentieverklaring waarmee organisaties verklaren zich te committeren aan hun doelen om diversiteit en inclusie op de eigen werkvloer te bevorderen.
Odé: “We hebben het Charter Diversiteit in 2015 in het leven geroepen naar het Franse voorbeeld. Dat is toen door de overheid omarmd. Ondertussen is in een 25-tal Europese landen zo’n Charter Diversiteit van kracht. Het charmante daaraan is ook dat je er heel goed een lokale invulling aan kunt geven. En waar organisaties bovendien ook echt mee aan de slag moeten.”

Lees hier het hele interview met Alice Odé