'Het moet wel werken': meer inclusiviteit op de arbeidsmarkt door synergie tussen wetenschap en praktijk

In hoeverre zijn Nederlandse arbeidsorganisaties divers en inclusief? En wat kunnen zij doen om dit verder te ontwikkelen?

Gekleurde tetrisblokken

Dit zijn de vragen die centraal staan in het onderzoeksproject ‘Het moet wel werken’ dat op 1 oktober jl. is gestart. Het project is een samenwerking tussen Universiteit Utrecht, Stichting Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) en Diversiteit in Bedrijf.

In het onderzoek worden gegevens afkomstig uit de NIM en de Monitor Charter Diversiteit met elkaar vergeleken en geanalyseerd op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. De resultaten worden vertaald in praktisch bruikbare instrumenten en adviezen voor ondertekenaars van het Charter Diversiteit, deelnemers aan de NIM  en andere belanghebbenden.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation die zich inzet voor een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen.

Logo's van de organisaties die meedoen aan het onderzoeksproject 'het moet wel werken'