HEMA ondertekent Charter Diversiteit

HEMA is de 253ste ondertekenaar van het Charter Diversiteit. HEMA wil meer etnisch-culturele diversiteit in het personeelsbestand en een grotere bewustwording over en voor de (interne) LHBTI-gemeenschap. Er is een interne Workplace Pride groep opgericht die ieder jaar vier initiatieven, gericht op werknemers en consumenten gaat uitvoeren. Leeftijdsdiversiteit wordt tevens een punt van aandacht in het diversiteitsbeleid; HEMA wil beter begrip tussen generaties tot stand brengen, wat ten goede komt aan een fijne werkomgeving, meer creativiteit en innovatieve oplossingen.

Drie mensen aan tafel met HEMA-achtergrond, man en vrouw tekenen documenten

“HEMA is voor iedereen; dat zit vanaf de oprichting in 1926 in de kernwaarden van HEMA. Wij geloven in inclusiviteit en diversiteit en staan open voor verschillende meningen. Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker en klant zich bij ons thuis voelt. Daar zetten wij ons blijvend voor in.” Tjeerd Jegen, CEO.

“Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers in alle bedrijfsonderdelen (winkels, bakkerijen, logistiek, support office) een goede afspiegeling vormen van de maatschappij. Wij staan voor een inclusieve werkomgeving waar iedereen gelijk behandeld en gewaardeerd wordt. Daarnaast verdiepen wij ons in nieuwe en voortschrijdende inzichten uit de samenleving om ons beleid steeds aan te scherpen.” Nadine Beister, CHRO.

HEMA voert al langer actief beleid op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In 2019 organiseerde het netwerk Jong HEMA voor jonge vrouwen een event over leiderschap. In samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven zette HEMA een medewerkerscampagne op die zich richtte op laaggeletterdheid. Medewerkers (en in het bijzonder leidinggevenden) kregen daarbij handvatten om laaggeletterde collega’s goed te ondersteunen en te begeleiden. Verder heeft HEMA in 2016 een verklaring ondertekend gericht op het bestrijden van moderne slavernij en het IMVO-convenant Duurzame Kleding en Textiel.