'Je verdiende loon! Handreiking gelijke beloning'

Op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaat nog steeds een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Op de website van de Stichting van de Arbeid is nu de digitale Handreiking gelijke beloning van mannen en vrouwen beschikbaar met informatie, tips en stappenplannen voor verschillende doelgroepen in het bedrijfsleven om de loonkloof te dichten.

Jongen en meisje houden grote bos bloemen vast in een kas

De handleiding is een praktische hulpmiddel in het streven naar gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor gelijkwaardig werk. Er is onder andere informatie te vinden over de betekenis van gelijke beloning, beloningsverschillen in de praktijk, het verschil tussen loonverschil en beloningsdiscriminatie, en voorwaarden voor sekseneutraliteit van functiewaarderingsystemen.

Voor vier verschillende doelgroepen is een stappenplan uitgewerkt:

• middelgrote en grote bedrijven met een afdeling human resources;

• kleine bedrijven (al dan niet met een cao);

• ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigers;

• individuele werknemers.

In een stappenplan kan worden nagegaan of sprake is van (on)gelijke beloning en wat te doen om dit te voorkomen.

Kijk hier voor ‘Je verdiende loon! Handleiding gelijke beloning van mannen en vrouwen‘.

Logo stichting van de arbeid 75 jaar