Nederlandse bedrijven bewuster bezig met gender-gecodeerd taalgebruik in vacatures

Nieuw onderzoek van Charterondertekenaar Sia Partners toont een verschuiving in gender-gecodeerd taalgebruik in vacatureteksten aan. In 56% van de onderzochte sectoren wordt meer feminien – dan masculien taalgebruik gebruikt ten opzichte van januari 2020. Het aantal sectoren dat gebruik maakt van feminien taalgebruik is gestegen met 70%. De industriële sector scoort nog steeds het hoogst op een masculien taalgebruik. De hotelsector scoort nog steeds het hoogst op feminien taalgebruik.

Illustratie van diverse personen

Staafdiagram met cijfers van masculien en feminien taalgebruik

“De huidige crisis zorgt voor een vraag naar een combinatie van masculiene en feminiene karaktereigenschappen, ook wel androgeen genoemd. Zorg, verantwoordelijkheid, daadkracht en empathie zijn belangrijke eigenschappen waar men in deze onrustige tijden naar zoekt.” aldus de onderzoekers. Verder zien de onderzoekers dat meer bedrijven en organisaties hun personeelsbestanden diverser willen maken. Aanpassingen van de vacatureteksten zijn een deel van een mogelijke strategieverandering.


Vooral in de sectoren Retail (Non Food), in de publieke sector en de technologie is een verschuiving naar feminien of genderneutraal taalgebruik herkenbaar. Hoewel de industriële sector nog steeds het hoogst scoort op masculien taalgebruik, is ook hier een verschuiving richting feminien of genderneutraal taalgebruik te zien. Hetzelfde geldt voor zorgverzekeraars.

Verschil tussen masculien en feminien taalgebruik:

Uit sociaal onderzoek blijkt dat feminien taalgebruik bijdraagt aan een evenwicht in genderdiversiteit op de werkvloer. Bij vacatureteksten met feminien of genderneutraal taalgebruik reageren zowel mannelijke als vrouwelijke sollicitanten, wat bijdraagt aan gendergelijkheid in organisaties. Bij masculien taalgebruik reageren voornamelijk mannelijke sollicitanten en vrouwelijke een stuk minder. Masculien taalgebruik is dan gericht op iemands karaktereigenschappen: “Jij bent resultaatgericht.” Daarentegen focust feminien of genderneutraal taalgebruik op iemands gedrag: “Jij bent in staat resultaten te boeken.”

Onderzoek in het kort:

Sia Partners Nederland volgt sinds 2020 vacatureteksten op het gebruik van gender-georiënteerde woorden. De resultaten worden in een halfjaarlijkse monitor gepubliceerd. Met behulp van een  Data Science oplossing zijn voor deze tweede monitor 13,900 vacatureteksten van 350 bedrijven in 18 sectoren beoordeeld aan de hand van 150 gender gecodeerde woorden. 

Een volledig overzicht van de resultaten van de 18 sectoren is te vinden in deze infographic.