Gemeente Vlaardingen: investeren in elkaar en in de stad

Op 26 januari tekende wethouder Jules Bijl namens de Gemeente Vlaardingen het Charter Diversiteit. Vlaardingen telt ruim 72.000 inwoners van wie 30,9% een migratie-achtergrond heeft. Dit percentage is ongeveer evenredig verdeeld naar westers en niet-westers. Bijl, sinds september wethouder van Vlaardingen, is daarom blij dat het tekenen van het Charter zowel vanuit een motie, als vanuit de organisatie zelf op de gemeentelijke agenda is gezet.

Wethouder Jules Bijl, Gemeente Vlaardingen, tekent Charter Diversiteit.
“Het bewustzijn over het belang van meer diversiteit en inclusie leeft binnen onze gemeente.” Het onderwerp ligt hem na aan het hart. Dertien jaar heeft hij namelijk in het Caribisch gebied gewoond en gewerkt. Voor de wethouder voelt het openstaan voor en het betrekken van andere culturen daardoor als een thuiswedstrijd.

Als uitdaging wil de gemeente inzetten op het inclusief maken van haar wervingsstrategieën en het divers maken van hun wervingskanalen, zodat dit gelijke kansen op de Vlaardingse arbeidsmarkt bevordert. Gemeentesecretaris Erwin Stolk: “Ik vind het belangrijk dat iedere medewerker zich bij de gemeente Vlaardingen thuis voelt, ongeacht achtergrond, afkomst of voorkeuren. Het gaat erom wat je kunt en wat je motivatie is om bij te dragen aan onze stad. Wij hebben oog voor de diversiteit aan talenten en werven niet alleen op kwaliteit, maar ook op identiteit en potentie. Door kansen te geven, investeren we in elkaar en daarmee ook in onze stad.”

Vlaardingen is inmiddels de 30e gemeente die het Charter Diversiteit tekent. In 2019 tekende deze gemeente ook al het Regenboogakkoord. Aansluiting bij het Charter ligt daarom in lijn met het streven naar meer diversiteit en inclusie binnen de gemeente.