Gemeente Lelystad tekent Charter Diversiteit

Maandag 28 juni tekende wethouder Jack Schoone namens het college van de gemeente Lelystad het Charter Diversiteit. Daarmee is Lelystad de 32e gemeente die het Charter tekent om diversiteit en inclusie in de eigen organisatie te bevorderen.

Namens het college zet wethouder Jack Schoone, in het bijzijn van Shivan Shazad van Charter Diversiteit, zijn handtekening onder de intentieovereenkomst, waarmee meer inclusie en een grotere diversiteit binnen de gemeente wordt nagestreefd.

De gemeente wil als werkgever graag een betere afspiegeling zijn van Lelystad en omstreken en gelijke kansen in de eigen organisatie bevorderen. Het doel is een krachtige gemeentelijke organisatie, passend bij de inwoners van de stad. Hiermee verbindt gemeente zich aan meer inclusie en een grotere diversiteit op de werkvloer, zoals culturele, etnische en religieuze achtergrond, gender, leeftijd, LHBTI en arbeidsvermogen.

Jack Schoone, een wethouder met ondernemersgeest, is van mening dat meer diversiteit en inclusie bijdragen aan de strategische opgaven die de stad de komende jaren heeft.

“Lelystad is een diverse stad. Als je hier op zaterdag naar de markt gaat dan zie je hoeveel verschillende groepen hier wonen. Die diversiteit is belangrijk voor onze organisatie. Het draagt bij aan de waarde van de organisatie, het wakkert vernieuwing van processen, producten en diensten aan en dit leidt onder andere tot een kwalitatief beter bereik van de dienstverlening en het aantrekken en benutten van talent in onze regio.” Wethouder Jack Schoone

Lelystad werkt al langer toe naar een inclusieve arbeidsmarkt. Zo is er sinds een aantal jaren een Lelystad Akkoord, een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen om een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen. Schoone is erg te spreken over dit akkoord en de kansen het biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met het tekenen van het Charter hoopt de gemeente nu zelf ook het goede voorbeeld te geven aan organisaties in de stad.