Gelijke kansen bevorderen? Deze interventies zijn bewezen effectief

Om werkgevers meer inzicht te geven in wat bewezen effectief is om gelijke kansen in werving en selectie te vergroten, hebben onderzoekers van TNO in kaart gebracht wat de huidige stand van de wetenschap is.

Vrouw staat iets uit te leggen

De onderzoekers vroegen 19 van de meest vooraanstaande onderzoekers en experts op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie in Nederland welke mechanismen en interventies het meest en minst kansrijk zijn tegen discriminatie (bewust of onbewust) in het wervings- en selectieproces.

Wil je voorkomen dat je tijd en geld stopt in interventies die weinig opleveren? Dan kun je volgens de onderzoekers het beste het volgende doen:

1. Objectiveer je wervings-en selectieproces

Onder de onderzoekers is grote overeenstemming over de bewezen effectiviteit van het objectiveren van wervings- en selectieprocessen om discriminatie tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door het afnemen van gestructureerde interviews en selectie met een vooraf vastgesteld beoordelingsformat.

NB In 2021 ondersteunt het ministerie van Sociale Zaken enkele ‘Communities of Practice’, waarin werkgevers gedurende een jaar deze aanpassingen gaan maken. Neem contact op met Peter Franx en Marina Lacroix (pilotnudging@minszw.nl) om te kijken welke mogelijkheden er zijn om jouw organisatie hierbij te laten aansluiten.

2. Stel een sociale norm tegen discriminatie

Onderzoekers zien ook veel bewijs voor het effect van het veranderen van de sociale norm in de organisatie, waarin expliciet ruimte is voor diversiteit en inclusie. Dat kan bijvoorbeeld door verantwoording te laten afleggen door selecteurs, door het hoger management zichtbaar stelling te laten nemen over discriminatie, of door doelen te stellen en de voortgang te monitoren.

3. Koppel bewustwording van (onbewuste) vooroordelen aan lessen voor actie

Veel werkgevers bieden trainingen aan om personeel meer bewust te maken van de eigen (onbewuste) vooroordelen. Het beeld over de effectiviteit hiervan is onder onderzoekers gemengd. Interventies die uitsluitend zijn gericht op het vergroten van bewustwording, worden zelfs overwegend als negatief beoordeeld, net zoals gesprekken die stereotypen onbedoeld bevestigen, of het verplicht moeten volgen van een training. Wordt een interventie gericht op bewustwording daarentegen gecombineerd met het bieden van een handelingsperspectief (bijvoorbeeld concrete lessen over de implementatie van objectieve selectieprocedures), dan kan het wel helpen.

4. Verbeter de kennismaking met nieuw doelgroepen

Werkgevers worstelen vaak met het bereiken van nieuwe doelgroepen, die de diversiteit van hun personeelsbestand kunnen vergroten. Kortdurend persoonlijk contact, bijvoorbeeld via speeddates, wordt als overwegend negatief beoordeeld. Hoewel het een laagdrempelige activiteit is, draagt het niet bewezen bij aan het aannemen van meer divers personeel. Volgens de onderzoekers is langdurige samenwerking, in stages of door proefwerken, een betere manier om gelijke kansen te bereiken.

 

Meer weten?