Eerste kamer steunt invoering betaald ouderschapsverlof

Vanaf 1 augustus 2022 krijgen ouders recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof. De Eerste Kamer stemde dinsdag 12 oktober in met het wetsvoorstel dat uitvoering geeft aan een EU-richtlijn uit 2019.

Toetsenbord met parental leave ©Adobe Stock

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald.

Dat verandert per 1 augustus 2022. Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon. Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Overigens nam de Eerste Kamer ook een motie aan die de regering oproept om het doorbetalingspercentage bij verlof te verhogen van 50 procent naar 70 procent.

Lees meer: Invoering van 2 maanden betaald ouderschapsverlof