Ebbinge: nieuwe ondertekenaar Charter Diversiteit

Ebbinge is een mkb-bedrijf met ongeveer 100 werknemers. Het is actief in België (Brussel), Frankrijk (Parijs) en Nederland, waar het gevestigd is in Amsterdam. Ebbinge is al meer dan 35 jaar een toonaangevend Executive Search en HR Adviesbureau. Ze helpen ondernemende organisaties bij de vertaling van hun strategie naar mensen en teams.

Man tekent document aan bureau
“Wij geloven dat leiders die een brede en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, impactvoller zijn en beter presteren. Vanuit onze rol in executive search en leiderschapsontwikkeling helpen wij leiders bij het samenstellen van diverse teams en inspireren wij hen deze brede verantwoordelijkheid te nemen. Diversiteit is daarbij een must. Voor onze eigen organisatie geldt hetzelfde.” Aldus Niels van Tent, partner van Ebbinge, die op 25 maart namens zijn bedrijf het Charter Diversiteit ondertekende.
Ebbinge biedt onder meer trainingen aan op het gebied van diversiteit op de werkvloer en inclusief leiderschap. In samenwerking met MVO Nederland organiseert deze nieuwe Charterondertekenaar al webinars voor commissarissen en toezichthouders over inclusief leiderschap en agendeert het in artikelen diversiteit en inclusie op de werkvloer.

In het Charter Diversiteit verwoordt Ebbinge dat het de zakelijke meerwaarde van diversiteit en inclusie centraal wil stellen. Daarbij zal aandacht uitgaan naar de diversiteitsdimensies arbeidsvermogen, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd en LHBTI+. De organisatie wil haar wervingskanalen verbreden en richting medewerkers en hun meningen meer de vinger aan de pols houden. Zowel in- als extern wil Ebbinge diversiteit op de werkvloer aanjagen en daarom zal daarvoor bij hun dienstverlening meer aandacht komen. Kennis over het onderwerp zal bijvoorbeeld tijdens webinars en in artikelen worden gedeeld.
‘We hebben nog stappen te zetten naar een diverse organisatie en inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen en iedereen zichzelf kan zijn. Het ondertekenen van het Charter Diversiteit draagt hieraan bij.”