Charterbijeenkomst bij DSM Nederland: tien nieuwe ondertekenaars en twee awards

Op 28 oktober 2021 sloten tijdens een ondertekenbijeenkomst tien bedrijven zich aan bij het Charter Diversiteit. Thema van de bijeenkomst was het creëren en behouden van draagvlak voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Ook werden de foto's overhandigd aan de winnaars van de Award Diversiteit in Bedrijf 2020.

Ondertekenaars 28 oktober © Roland Bezemer, DSM Nederland

Op de foto v.l.n.r.: Ronald Goedmakers, Lennaert Rijken, Michiel van Vlimmeren, Ineke Kooistra, Alice Odé, Samantha Sowirono, Danny Benima, Edith Schippers, Victor van der Chijs, Johan van Veldhuisen, Valentina Djoemai en Hank Elferink.

Welkomstwoord door Edith Schippers

“Een diverse en inclusieve werkplek is voor DSM de enige weg naar succes.” Daarmee gaf Edith Schippers, president DSM Nederland, in haar welkomstwoord kernachtig de inzet van DSM aan. Schippers vertelde hoe het was om als vrouw een ministerspost te bekleden in de kabinetten Rutte 1 en 2. Die ervaring deed haar besluiten om diversiteit bij DSM hoog op de agenda te zetten. Ze benadrukte dat het belangrijk is dat het proces niet alleen door de top, maar ook van onderaf wordt gestuurd en gesteund. Medewerkers is gevraagd waar ze het accent willen leggen als het gaat om diversiteit. Zij besloten dat arbeidsvermogen hét aandachtspunt moest zijn. Schippers: “We kijken naar de toegankelijkheid van onze werkplekken voor mensen met verminderd arbeidsvermogen, niet alleen op de kantoren, maar ook in onze fabrieken en laboratoria. Dat vraagt om maatwerk waarop DSM volop gaat inzetten.”

Lezing: het creëren en behouden van draagvlak van D&I op de werkvloer

Ila Kasem, Managing Partner bij Van de Bunt Adviseurs, sloot daarbij aan. “Voorwaarden voor het ontwikkelen van draagvlak voor diversiteit zijn visie, leiderschap en communicatie, en óók de acceptatie dat het proces pijn kan doen. Belangrijk is om de inzet op diversiteit zichtbaar te maken en goed te onderbouwen.” Kasem benadrukte dat de leidinggevende, het team én het individu met diversiteit moeten kunnen omgaan: “Vooral in de interactie tussen mensen krijgt diversiteit betekenis en wordt het tastbaar. Benut voor een inclusief bedrijfsklimaat de verschillen tussen mensen, maar maak mensen uit diversiteitsgroepen nooit alléén verantwoordelijk voor dit proces. Iederéén draagt bij aan verandering richting meer diversiteit en inclusie.”

 

Tien nieuwe ondertekenaars

Tien bedrijven benadrukten tijdens de bijeenkomst (meer) werk te willen gaan maken van diversiteit en inclusie op hun eigen werkvloer. AbbVie, Alliance Automotive, Eaton, Deltalinqs, DSM Nederland, Klarna, Salesforce, Stedin, Vebego en YoungCapital ondertekenden daarom het Charter Diversiteit. Hiermee is dit netwerk gegroeid naar ruim 325 ondertekenaars.

Award Diversiteit in Bedrijf 2020

Tijdens de bijeenkomst overhandigde Sacha de Boer de door haar gemaakte foto’s op locatie aan de winnaars van de Award Diversiteit in Bedrijf 2020. ABN AMRO ontving de award in de categorie ‘grote bedrijven’ voor het initiatief ‘Future Proof’. Deze leergang stimuleert de doorstroom van cultureel divers talent naar de subtop en maakt een carrièrestap binnen de bank, maar ook daarbuiten, mogelijk. Kunstmuseum Den Haag won de award in de categorie mkb voor het toepassen van de Rooney Rule: bij sollicitatieprocedures wordt minstens één kandidaat met een migratieachtergrond uitgenodigd. Dit heeft geleid tot meer diversiteit binnen de teams. De Boer lichtte haar foto’s toe: “Op alle foto’s die ik tot nog toe voor deze award maakte, staan alle mensen doelbewust op één lijn. Hiermee benadruk ik dat iedereen gelijk en voor de organisatie even belangrijk is.”

 

Winnaar Award DiB 2020 - ABN AMRO

Winnaar Award DiB 2020 - Kunstmuseum Den Haag