Terugkijken: Diversity Academy 2021

SER Diversiteit in Bedrijf organiseert jaarlijks een Diversity Academy voor al haar Charterondertekenaars. Dit doen we om de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I) te koppelen aan de bedrijfspraktijk. Kijk nu het plenaire gedeelte terug en lees in het booklet alle informatie over de onderzoeken van de twaalf promovendi die tijdens de break-out sessies aan het woord kwamen.

Diversity Academy tekening van  Bas Köhler
Tekening door Bas Köhler

Dit jaar werd de Diversity Academy deels online en deels live vanuit de SER-studio uitgezonden. Studiogasten Jacqueline Prins (algemeen secretaris Sociaal-Economische Raad) en Jaco Dagevos (bijzonder hoogleraar Integratie en Migratie Erasmus Universiteit/senior onderzoeker Sociaal en Cultureel Planbureau) benadrukten beiden het belang van meer kruisbestuiving tussen wetenschap en beleid op het gebied van D&I.

Zo benoemde Jacqueline Prins het nieuwe SER-programma op het gebied van D&I. Een van de onderdelen van dit programma is om beursgenoteerde bedrijven te faciliteren en te ondersteunen in het uitvoeren van hun plannen van aanpak en het monitoren van streefcijfers op het gebied van 'vrouwen aan de top'.

Jaco Dagevos duidde aan de hand van kwantitatieve data de positie van groepen Nederlanders met een migratieachtergrond. Zo blijkt uit werkloosheidscijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt sprake is van een structurele achterstand van groepen met een migratieachtergrond.

Kijk het hieronder terug met Nederlandse ondertiteling.
 

Booklet
Ook presenteren wij met trots een digitaal boekje. In dit boekje vind je alle informatie terug over de onderzoeken van de twaalf promovendi die tijdens de break-out sessies aan het woord kwamen. Om de PowerPoint presentaties te bekijken, klik je op de onderstaande links. De promovendi dragen met hun promotieonderzoeken bij aan meer kennis op het gebied van D&I, zoals over het belang van jezelf kunnen zijn op de werkvloer, inclusief leiderschap en een inclusieve werkcultuur. Download hem hier.

Download hier alle presentaties:

Promotieonderzoeken: