Deloitte Nederland: inclusief leiderschap bekeken door een andere bril

Bij de start van 2021 lanceerde Deloitte’s Executive Board een uniek mentorprogramma, onder de naam ‘Cultural Reversed Mentorship Program’. Ruim 80 leidinggevenden (partner- en directieniveau) en evenzoveel medewerkers met een multiculturele achtergrond worden een jaar lang aan elkaar gekoppeld om ideeën en perspectieven uit te wisselen. In plaats van de gebruikelijke top-down kennisuitwisseling zijn de leidinggevenden de mentees en de medewerkers de mentor. Diversiteit in Bedrijf/SER sprak met Anne Dumonnet, senior manager HR en Leiderschapsontwikkeling, over Deloitte’s unieke programma.

Verschillende mensen die memo's opplakken

Vergeet de hiërarchie en wees gelijkwaardige sparring partners

“De kern van dit programma is inclusief leiderschap benaderd vanuit een etnisch cultureel perspectief,” vertelt Dumonnet. De mentees – in dit geval de leidinggevenden – verbeteren hun leiderschapskwaliteiten door hun interculturele competenties aan te scherpen. Ze worden zich bewust van hun unconscious bias vanuit het motto: ‘Dat wat je niet weet, mag je leren door te luisteren met je hart’. Leidinggevenden leren zo de persoonlijke ervaringen van hun collega’s te vertalen naar verbeteringen op de werkvloer. Bovendien geeft het een concrete en praktische invulling van de businesscase van diversiteit en inclusie. De ervaringen en ideeën van de mentoren (de medewerkers) variëren van lid zijn van een medewerkersnetwerk binnen Deloitte tot persoonlijke ervaringen binnen een multiculturele context.

Verschillende mensen van Deloitte die videobellen
Lancering ‘Cultural Reversed Mentorship Program’ Deloitte. Op de foto: Anne Verrips, Emel Güngör, Jobun Polimé, Arabella Khawalid en Anne Dumonnet.

Het nut van dit programma tijdens COVID

Het succes van elk mentorprogramma ligt in de vrije uitwisseling van ideeën en perspectieven tussen deelnemers die elkaar normaliter niet spreken. Ondanks dat het samenbrengen van mensen geen gemakkelijke opgave is tijdens de COVID-beperkingen, bleek het essentieel om dit programma – met haar focus op cultuur – juist nú te lanceren. Daarom wordt erop aangestuurd dat de koppels elkaar maandelijks op een veilige manier, bijvoorbeeld via een video call of een wandeling, ontmoeten om van elkaar te leren. “Wat we leren en de uitkomsten van deze gesprekken worden opgehaald tijdens periodieke feedbacksessies met mentoren en mentees en ieder kwartaal gedeeld met de Board,” aldus Dumonnet. “Bovendien creëren we op basis van deze informatie een hand-out die antwoord geeft op de meest voorkomende vragen rondom dit programma.”

Onderzoek wijst uit dat dit soort interventies kan leiden tot een meer gelijkwaardige arbeidscultuur. De grootste winst van het programma is dat de 160 deelnemers elkaar als gelijke sparring partners beter leren kennen en kunnen begrijpen. De een-op-een gesprekken bieden de mogelijkheid om op een informele en vertrouwelijke manier te leren van elkaars aanpak, kijk op bepaalde situaties en dilemma’s.

Invoelend corporate beleid

Deloitte maakt actief beleid ter versterking en ondersteuning van minderheidsgroepen – in dit geval medewerkers met een migratieachtergrond. Het huidige mentorprogramma is hiervan een uitwerking. Deloitte streeft ernaar om empathie voor elkaar aan haar beleid te verbinden. Want de medewerkers die in dit programma de rol van mentor op zich nemen, hebben of krijgen deze wellicht minder in de dagelijkse praktijk. Dit programma biedt hun daarom de mogelijkheid om het corporate beleid te beïnvloeden door hun kennis, ervaring en perspectief te delen met de verantwoordelijke leidinggevenden in de top, zonder dat ze daarbij in de schijnwerpers worden gezet. De leidinggevenden krijgen zo directe feedback op het beleid dat zij creëren. Zoals Dumonnet treffend afsluit: “Dit soort feedbackstructuren zijn zeer waardevol voor een inclusievere bedrijfscultuur.”