Centrale Raad van Beroep: 'Buiten winnen is binnen beginnen'

Dinsdag 16 november ondertekende Takvor Avedissian, president van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), het Charter Diversiteit. De CRvB is een van de vier hoogste bestuursrechters van Nederland en oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Met het tekenen van het Charter streeft het CRvB een toegankelijke en inclusieve rechtspraak na die voor alle burgers werkt en ziet dat een meer gevarieerd personeelsbestand daarbij kan helpen. De Raad wil dit bereiken door onder andere het wervings- en selectiebeleid aan te passen en sollicitatiecommissies te trainen hoe ze kandidaten kunnen selecteren op basis van objectieve oordelen.

Avedissian: “Wij willen graag een aantrekkelijke, moderne en inclusieve organisatie zijn. Het is belangrijk om uit te dragen dat de rechtspraak voor iedereen werkt en dat iedereen welkom is en er toegang toe heeft, niet alleen als rechtzoekende en burger, maar ook als potentiële werknemer en collega. Buiten winnen is echter binnen beginnen. Bij de werving van nieuwe collega's willen we inzetten op een inclusief en divers personeelsbestand, waarin ieder zichzelf kan zijn en zich thuis kan voelen en het verschil mag, kan en durft te maken. We willen bij de CRvB verschillen omarmen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Daar staan en gaan we samen voor, als bestuur en medewerkers van de CRvB."