Charterbijeenkomst Groninger Museum

Op donderdag 10 juni vond een Charterbijeenkomst in het Groniger Museum plaats, waarin nieuwe bedrijven en organisaties uit het noorden het Charter Diversiteit ondertekenden.

Charterondertekenaars in Groningen Charterondertekenaars in Groningen. Fotograaf: Henk Tammens

Charter staat in het noorden op de kaart

En wéér mogen we een aantal ondertekenaars van het Charter Diversiteit verwelkomen. Dit maal zijn het allemaal bedrijven en organisaties die in het noorden van ons land gevestigd zijn. Donderdag 10 juni tekenden Gemeente Groningen, Groninger Museum, Gasunie, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, Alfa-College, Schouwburg De Lawei, Universitair Medisch Centrum Groningen, Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau en Noorderlink het Charter Diversiteit.  In het Groninger Museum presenteerden deze werkgevers, onder toeziend oog van kinderburgermeester Floor en wethouder Glimina Chakor, hun plannen om hun organisaties meer divers en inclusief te maken. Stadsdichter Myron Hamming verzorgde tijdens de bijeenkomst een prachtig intermezzo.

 “Wij ondertekenen het Charter, omdat wij vinden dat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven. We willen een afspiegeling van de samenleving zijn en juist de verschillen tussen mensen benutten in plaats van te zoeken naar gelijkheid. Uiteindelijk is het doel om de talenten van elk individu te zien.”

- Glimina Chakor, wethouder Integratie en Emancipatie

Diversiteit en inclusie, ook een uitdaging voor het noorden

Gemeente Groningen heeft het initiatief genomen om het Charter Diversiteit in het noorden op de kaart te zetten en werk te maken van diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. Doel is om in de loop van de tijd zoveel mogelijk bedrijven en organisaties te stimuleren om het Charter te ondertekenen en werk te maken van diversiteit en inclusie op de werkvloer. De bijeenkomst stond speciaal in het teken van de toekomst van diversiteit en inclusie. Samen met de kinderburgemeester en kinderen van het JINC project ‘Baas van Morgen’ werd van gedachten gewisseld over hoe organisaties hun diversiteit- en inclusiebeleid duurzaam kunnen borgen zodat ook toekomstige generaties meer gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt.