Charter Diversiteit tekent: op naar de 250 ondertekenaars

“We moeten ons altijd bewust zijn van onze vooroordelen. Ook als ze onbewust zijn bepalen ze ons gedrag. Dat merk je pas als je zelf ergens tegenaan loopt. Daarom is het belangrijk dat we hiervoor binnen onze organisaties aandacht hebben,” aldus Anky Romeijnders, lid Raad van Bestuur Albeda, een van de nieuwe ondertekenaars die samenkwamen tijdens een bijeenkomst van Diversiteit in Bedrijf (SER) in samenwerking met Albeda Rotterdam.

Foto van een hogere verdieping genomen. Er staan verschillende, net geklede mensen op die de camera in kijken.
Bestuurders van Aegon, Albeda, Berenschot, BMW, Capgemini, CIC Rotterdam, Dassault Systèmes, Kamer van Koophandel, Leeuwendaal, Triodos en het Verbond van Verzekeraars spraken in Rotterdam over hoe je een meer aantrekkelijke werkgever wordt voor personen met een migratieachtergrond en hoe je hun doorstroom binnen de organisatie bevordert.

Onder leiding van Alice Odé, projectleider Diversiteit in Bedrijf, ondertekenden de bestuurders het Charter Diversiteit

De bestuurders formuleerden de volgende ambities:

 • Aegon Nederland gaat onderzoeken wat de doorstroom van vrouwen naar de top belemmert om hierin verandering te kunnen brengen. Het gaat ook kijken naar waarom er in de organisatie weinig doorstroom is van personen met een migratieachtergrond of “functionele” beperking en wil daar iets aan doen. Clim Parren, Chief People Officer: “We hebben een grote groep jonge mensen met een migratieachtergrond onder ons personeel. Daarmee hebben we goud in handen. Door goede begeleiding en hun te laten zien dat zij bij ons carrière kunnen maken, willen we ook rolmodellen creëren.”
 • Albeda, het grootste mbo-college in Rotterdam, streeft naar een inclusiever bedrijfsklimaat voor personeel, studenten en bezoekers.
 • Berenschot, organisatieadviesbureau, gaat het bestaande diversiteitsbeleid intensiveren en meer investeren in etnisch-culturele diversiteit en inclusie. Hans van der Molen, directievoorzitter: “Onderzoek heeft getoond dat diverser samengestelde teams echt innovatiever zijn en kwalitatief betere resultaten bereiken. Diversiteit en inclusie hebben voor ons een inhoudelijke dimensie – het werk wordt aantoonbaar beter.”
 • BMW Group Nederland wil op het vlak van diversiteit en inclusie de meest vooruitstrevende organisatie binnen de automobielsector worden en het beste uit de medewerkers halen.
 • Capgemini Nederland, consultancybedrijf met de focus op technologische diensten en digitale transformatie, richt zich op het vergroten en monitoren van minderheidsgroepen in de totale organisatie en in de managementfuncties. Verder ambieert Capgemini een meer open organisatiecultuur.
 • CIC Rotterdam, facilitator van start-ups en scale-ups, wil tot juni 2022 het aandeel van vrouwelijke founders en oprichtersteams waarin mannen en vrouwen zijn vertegenwoordigd significant verhogen naar 20%. Joyce Kornet-Vreugdenhil, General Manager: “We hebben hiervoor gekozen, omdat we meer vrouwelijke rolmodellen willen hebben en willen laten zien.”
 • Dassault Systemes richt zich op meer inclusie van medewerkers met een migratieachtergrond, op de positie van vrouwen in STEM-beroepen (Science – Technology – Engineering – Mathematics), generatiemanagement en wil investeren in het onderzoeken van neurodiversiteit. Jeroen Hanekamp, Managing Director: “Innovatie ontstaat doordat je op verschillende manieren naar een probleem kijkt. Als mensen met verschillende achtergronden – etnisch-cultureel, geslacht, leeftijd – dit doen, dan heb je verschillende perspectieven. Om innovatie te stimuleren willen we dan ook dat mensen uit verschillende groepen bijdragen aan probleemoplossing.”
 • Kamer van Koophandel wil voor een inclusieve wervings- en selectieproces en een meer inclusieve bedrijfscultuur zorgen. Verder zullen duurzamere banen voor personen met een (arbeids)beperking gecreëerd worden.
 • Leeuwendaal, adviesbureau, wil meer kansengelijkheid bij (potentiële) indiensttreding van medewerkers en promotie. Zo wil het Leeuwendaal een attractievere werkgever worden.
 • Triodos Bank wil als financiële dienstverlener een meer inclusief bedrijfsklimaat creëren en onderzoek doen naar de diversiteit onder het personeelsbestand.
 • Verbond van Verzekeraars, brancheorganisatie voor verzekeringsmaatschappijen, wil binnen de sector meer inzicht in diversiteit krijgen en haar ledenorganisaties stimuleren zelf gericht in diversiteit en inclusie te investeren.

Terugkijken

U kunt de bijeenkomst hier terugzien:

Tijdens de bijeenkomst sprak Bert Wijbenga, locoburgemeester en wethouder van de gemeente Rotterdam over de kracht en trots van Rotterdam, waar meer dan de helft van de inwoners een migratieachtergrond heeft. Lees meer in het artikel ‘Meer druk op de top nodig’.

Na ondertekening van het Charter Diversiteit geven de werkgevers het diversiteitsbeleid nader vorm in een Plan van Aanpak. Diversiteit in Bedrijf staat daarbij altijd open voor vragen. Meer informatie over het Charter Diversiteit vindt u hier. Heeft u vragen over de bijeenkomst bij Albeda Rotterdam dan kunt u contact opnemen met Hussein Adam Dia, beleidsmedewerker Diversiteit in Bedrijf.