Best practice: video ministerie van Financiën

Diversiteit in Bedrijf belicht maandelijks een best practice van een van onze Charterondertekenaars. Doel is dat bedrijven elkaar informeren over hun ervaringen op weg naar meer diversiteit en inclusie.

Financiën aan het woord over diversiteit en inclusiviteit
Wat werkt in de praktijk? Voor deze best practice sprak Diversiteit in Bedrijf met Esmée Bosma, adviseur Diversiteit & Inclusie (D&I) bij het ministerie van Financiën.

Gesprek met de top door middel van een video

Het ministerie heeft in samenwerking met hun netwerk B/Proud een video gelanceerd, waarin de ambassadeur D&I (Christiaan Rebergen) in gesprek gaat met minister Wopke Hoekstra over een inclusief ministerie. In 2015 ondertekende het ministerie het Charter Diversiteit en gaf toen aan dat ze graag wilde toewerken naar een inclusieve organisatiecultuur, waar iedere medewerker zich welkom en gewaardeerd voelt. Dat bleek geen gemakkelijke opgave voor een organisatie met ruim 29.000 werknemers. Inmiddels is het ministerie goed op weg, zo blijkt uit de video die het roze netwerk B/Proud in samenwerking met het ministerie maakte.

Het aanvankelijke doel van de video was dat de top van het ministerie in gesprek zou gaan over de inclusie van LHBTI-werknemers, maar intussen vertellen diverse werknemers van het ministerie over hun inclusie ervaringen op de werkvloer. Zo deelt Carlo, coach en vertrouwenspersoon, hoe hij vanwege zijn seksuele geaardheid te maken kreeg met een vorm van micro-agressie. Tegenwoordig merkt hij dat collega’s elkaar steeds meer de helpende hand toesteken en de dialoog aangaan in geval van micro-agressie op de werkvloer. Collega Lysanne, projectondersteuner, deelt als rolstoelgebruiker haar ervaring over de toegankelijkheid van het gebouw. Esmée kreeg van verschillende collega’s terug hoe fijn ze het vonden om ervaringen van collega’s op de vloer te horen. Diversiteit in Bedrijf deelt deze video graag omdat het een mooi voorbeeld is van een bedrijfstop die het belang van een inclusieve werkvloer benadrukt. Bovendien wordt zelfreflectie daarbij niet geschuwd.

Bewustwording op alle niveaus

Het afgelopen jaar was verder een druk jaar voor Esmée. Ze is blij met haar nieuwe vaste collega D&I recruiter, die zich specifiek richt op de werving van divers personeel. Ook heeft ze in 2020 goede gesprekken gevoerd met alle afdelingshoofden en de ambassadeur D&I over hun doelen op het gebied van D&I. De hoofden bepalen immers de jaarplannen en dus is het belangrijk dat D&I bij hen hoog op de agenda staat. Esmée is erg te spreken over de nieuwe werkgroep D&I die nu bestaat uit werknemers van alle afdelingen. Aanvankelijk werd de werkgroep gevormd door mensen die min of meer diversiteitsexpert waren. Esmée wilde ook graag mensen betrekken die het onderwerp een warm hart toedragen, maar niet per se expert zijn op het thema. Hierdoor is de werkgroep uitgegroeid tot een groep van ruim vijftig werknemers die een échte afspiegeling van het ministerie zijn. D&I wordt nu breed gedragen en het gesprek over het belang ervan wordt daardoor op veel meer plekken in de organisatie gevoerd. En zo’n video helpt daar dan bij.

Heb jij als Charterondertekenaar ook een mooie prakrijkervaring die je graag wil delen met andere bedrijven? Mail ons dan op dib@ser.nl