Best practice: De Beroepentuin

Een baan voor werkzoekenden in een sector waar grote tekorten aan werknemers zijn. Dat is wat De Beroepentuin met een combinatie van onderwijs en beroepstraining voor elkaar weet te krijgen. Vooral mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, schoolverlaters en statushouders, worden zo aan werk geholpen. Binnen korte tijd leren zij vaardigheden zoals ijzervlechten, zonnepanelen en warmtepompen plaatsen, laadstations installeren en zorg verlenen.

Mensen gezamenlijk aan het werk in de beroepentuin
Bedrijven in de bouw, techniek, energietransitie, zorg, logistiek & vervoer en zakelijke dienstverlening, waar veel nieuwe beroepen zijn ontstaan, profiteren hiervan. De Beroepentuin speelt in op het gebrek aan doelgerichte opleidingen. Deelnemers kunnen zich bijvoorbeeld laten opleiden tot zonnepanelen- of laadpaalmonteur, noodzakelijke beroepen voor het realiseren van de energietransitie. De praktijk- en doelgerichte opleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met Techniek Nederland en Bouwend Nederland.

Spaanse Polder

Het verhaal van De Beroepentuin begon in 2018 in de Spaanse Polder in Schiedam. MKB Rotterdam-Rijnmond (sinds 2017 ondertekenaar van het Charter Diversiteit) voert daar samen met vele partijen in de stad het MKB Werkoffensief uit. Het bleek (en blijkt) dat het personeelstekort in veel sectoren, vooral voor het mkb, een probleem is. Volgens Seyit Yeyden, directeur van wervingsbureau NextWorker en een van de initiatiefnemers van De Beroepentuin, lag er onvoldoende focus op vragen als: waar liggen de kansen om de krapte op de arbeidsmarkt te voorkomen en waar vinden we arbeidsreserves? Toenmalig voorzitter van MKB Rotterdam-Rijnmond, Henk van der Beek, schaarde zich achter het idee van NextWorker om een ‘beroepentuin’ te lanceren. En zo werd in 2019 in de Maasstad de eerste vestiging van De Beroepentuin geopend door wethouder Richard Moti.

Nieuwe beroepen als motor voor diversiteit

Het werd een succes in Rotterdam. De Beroepentuin vond onderdak in het Sparta Stadion Het Kasteel. Andere steden raakten geïnspireerd en geïnteresseerd: ook in Utrecht, Den Haag en Schiedam startte Nextworker dit leer-werktraject. In 2020 maakten 152 werkzoekenden zich veel gevraagde vaardigheden eigen en vonden 94 van hen een vaste baan. De opleiders van De Beroepentuin dragen vooral praktische en niet zo zeer schriftelijke vaardigenheden over. Yeyden legt zijn contacten met bedrijven altijd het verdienmodel van diversiteit en inclusie uit: er zijn grote arbeidsreserves bestaande uit statushouders, mensen met een arbeidsbeperking, jongeren zonder startkwalificatie of vrouwen die in de bouw- en technieksector aan het werk willen.

De Beroepentuin wil het aantal vrouwen in technische beroepen verhogen en tegelijkertijd meer vrouwen aan het werk helpen. “Want voor je het weet, zit je weer met een homogene groep – mannen dus – in de techniek”, aldus Yeyden. Als leer-werkbedrijf zet het steeds meer in op vrouwelijke opleiders en op jongeren die als rolmodel kunnen fungeren. Zo combineert het de diversiteit van de deelnemers met die van de opleiders en worden de nieuwe kansen op de arbeidsmarkt benut voor mensen met verschillende achtergronden.

Vaktaal

Vooral voor statushouders is de Nederlandse taal een uitdaging. Yeyden heeft hiervoor een praktische oplossing. “Ieder beroep heeft een vocabulaire van ongeveer 400-450 woorden,” vertelt hij. “Daarvan moeten werknemers er minimaal vijftig spreken. Dus leren we deelnemers de woorden over materialen en gereedschappen, zodat ze bijvoorbeeld als hulpmonteur goed kunnen functioneren.” In samenwerking met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam ontwikkelt De Beroepentuin Vaktaalcursussen, waar deelnemers gericht de taal leren die nodig is. Yeyden denkt dat dit een geschikt model is voor andere bedrijven die tegen het taalprobleem aanlopen. Inmiddels heeft de Stichting Lezen & Schrijven interesse getoond voor het ontwikkelen van dergelijke vaktaalcursussen.

HireTime app

Het doel van De Beroepentuin is om kandidaten binnen tien weken klaar te stomen voor een baan. Na twee weken beroepsoriëntatie volgen acht weken beroepsverdieping. Bedrijven, vooral uit het mkb, denken mee bij de opbouw van deze opleidingstrajecten. Sollicitaties voor een baan verlopen loopt via de app HireTime. Werkgevers ontvangen van de sollicitant een videoboodschap, waarin de kandidaat zijn of haar motivatie presenteert.

Van begin tot het eind, van de opleiding tot de matching, zijn werkgevers nauw betrokken. Deze betrokkenheid en aansluiting bij het bedrijfsleven is een van de belangrijkste succesfactoren van De Beroepentuin.