a.s.r. ondertekent Charter Diversiteit

Al in 1720 verkocht a.s.r. de allereerste verzekering. Tegenwoordig is a.s.r. Nederland een beursgenoteerd verzekeringsbedrijf met het hoofdkantoor in Utrecht. Het is een grote werkgever: er werken zo’n 4.000 mensen. Vrijdag 23 april ondertekende a.s.r. het Charter Diversiteit.

Jos Baeten houdt het ondertekende document omhoog
De vakbekwaamheid van haar medewerkers heeft a.s.r. hoog in het vaandel en daarom wil men getalenteerde mensen aantrekken en behouden. a.s.r. neemt ook haar verantwoordelijkheid serieus ten aanzien van de maatschappij, haar klanten in het algemeen en kwetsbare groepen in het bijzonder. Dit laat ze tot uiting komen in het personeelsbeleid, bijvoorbeeld door mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ook genderdiversiteit in de bedrijfstop is een speerpunt: de Raad van Bestuur bestaat voor twee derde uit vrouwen.

In haar Charter Diversiteit geeft a.s.r. aan dat ze een meetbare verbetering van diversiteit en inclusie in de organisatie ambieert. Daarbij wordt aandacht besteed aan percepties van een inclusief bedrijfsklimaat en respect op het werk, een veilige werkomgeving vrij van discriminatie, een eerlijke en gelijke toegang tot ontwikkelingsmogelijkheden, en leiderschap waar diversiteitswaarden deel van uitmaken.
“Afgelopen jaar zijn we een gezamenlijke dialoog opgestart over wat een divers en inclusief bedrijf is en hoe we daar gaan komen. Uitgangspunt is dat wij niemand buitensluiten en iedereen gelijkwaardig behandelen. Bij a.s.r. krijgen alle medewerkers de ruimte om hun unieke talenten in te zetten om onze doelstellingen te realiseren. We erkennen dat het een onomkeerbaar proces is dat niet van vandaag op morgen klaar is. Het Charter Diversiteit geeft ons een extra stimulans om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over dit onderwerp.” Jos Baeten, CEO
a.s.r. is lid van het Verbond van Verzekeraars, dat in 2020 het Charter Diversiteit ondertekende. Het Verbond van Verzekeraars is een brancheorganisatie die haar leden stimuleert om middels aansluiting bij het Charter Diversiteit gericht in diversiteit en inclusie te investeren. Om haar leden te inspireren en tot actie aan te zetten initieerde het Verbond deze maand (april 2021) webinars over diversiteit en inclusie op de werkvloer.