Asics tekent Charter Diversiteit

Asics, een bedrijf met meer dan 9.000 medewerkers wereldwijd, heeft het Nederlandse Charter Diversiteit ondertekend. In Amsterdam zette CEO Carsten Unbehaun op 17 februari zijn handtekening. Daarmee staat het getal bedrijven en organisaties dat zich aangesloten heeft bij het Charter op 257.

Carsten Unbehaun, CEO at ASICS EMEA, ondertekent Charter Diversiteit

“ASICS is an acronym for Anima Sana in Corpore Sano or a sound mind in a sound body. Since our founding we have always aimed to help people achieve a sound mind in a sound body. In order to do this we need a team of diverse minds. We’re committed to achieving greater employee diversity within leadership positions in Europe. Signing the Diversity at Work Diversity & Inclusion Charter, and being part of this growing European network, will support us to achieve our goals.“ Carsten Unbehaun, CEO at ASICS EMEA

Asics ontwikkelt, produceert en verkoopt sportartikelen. Het hoofdkantoor staat in Japan. In Amsterdam is het hoofdkantoor voor Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) gevestigd. Daar werken rond de 400 medewerkers. Asics ambieert meer vrouwen aan te trekken die posities bekleden in het management: meer vrouwen als seniormanagers en in het middenmanagement.

In 2019 won Asics al de Japan Women Award, een prijs van Forbes Japan voor gendergelijkheid op de werkvloer. Maar de inzet voor genderdiversiteit is voor Asics nog maar het begin. In hun Plan van Aanpak, waarin de ambitie wordt uitgewerkt, laat het bedrijf zien een bredere kijk te willen ontwikkelen op diversiteitsdimensies. De business case wordt daarbij als uitgangspunt genomen.