ABN Amro en Kunstmuseum Den Haag winnaars Award Diversiteit in Bedrijf 2020

De Award Diversiteit in Bedrijf 2020 is toegekend aan ABN AMRO en het Kunstmuseum Den Haag. Dat maakte Harry van de Kraats, voorzitter Raad van Advies Diversiteit in Bedrijf, op Diversity Day (6 oktober) bekend. Deze Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een mkb-bedrijf en een groot bedrijf die het Charter Diversiteit hebben ondertekend. De winnaars laten zien dat zij een vernieuwende, effectieve en voor andere bedrijven interessante ‘best practice’ hebben die diversiteit en inclusie op hun werkvloer bevordert.

Trainers en deelnemers van Leergang Future Proof ABN

Doorstroom cultureel divers talent

In maart 2019 lanceerde ABN AMRO de Leergang ‘Future Proof’ om de doorstroom van talent met een migratieachtergrond naar de subtop te stimuleren. “Tot functieniveau tien zien we dat hard werken loont. Om vervolgens door te stromen naar een hoger niveau heb je ‘soft skills’ nodig. Dan gaat het bijvoorbeeld om: hoe presenteer je jezelf? En hoe maak je je ambities kenbaar?” aldus Nazha Rustom, Diversity and Inclusion Consultant bij ABN AMRO. Twintig medewerkers kregen trainingen, persoonlijke coaching en deden mee aan intervisiegesprekken. Zeventig procent van hen stroomde uiteindelijk door naar de subtop. “Het is geweldig dat de leergang een carrièrestap binnen de bank, maar ook daarbuiten, mogelijk maakt”, aldus Rustom.

Tussen 2018 en 2019 steeg bij ABN AMRO het aandeel medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond in de subtop van 4,7 naar 5,9 procent. De ambitie is dat eind dit jaar 7 procent van de medewerkers in de subtop een dergelijke achtergrond heeft.

Breder kijken naar sollicitant

Om meer culturele diversiteit aan te trekken past het Kunstmuseum Den Haag de ‘Rooney Rule’ toe. Deze regel is afkomstig uit het American Football en houdt in dat bij sollicitaties ten minste één persoon met een multiculturele achtergrond wordt uitgenodigd.

“In eerste instantie ervoeren we weerstand, maar nu zien onze collega’s de meerwaarde van deze regel,” aldus Anne de Haij, strategisch adviseur directie. “De Rooney Rule zorgt ervoor dat we breder kijken naar potentiële kandidaten en heeft ervoor gezorgd dat de helft van de vacatures is ingevuld door een vrouw of iemand met een biculturele identiteit.” De Haij vervolgt dat het belangrijk is iemand in de top van de organisatie te hebben die dit soort initiatieven in gang kan zetten. Zo heeft het museum een zeer divers samengestelde Raad van Advies op basis van expertise, culturele diversiteit en leeftijd.

De NOS besteedde aandacht aan de best practice van het Kunstmuseum Den Haag waarvoor zij de Award Diversiteit in Bedrijf hebben gekregen tijdens het 6-uur journaal op 6 oktober. Bekijk het item hier terug.

Screenshot van een fragment uit het NOS journaal

Op weg naar een inclusieve organisatie

Beide winnaars benadrukken dat ze blij zijn met de Award, maar ook nog stappen te maken hebben. “Er is bij veel musea een soort faalangst als het gaat om diversiteit en inclusie. Ook bij ons mislukt er wel eens wat, maar daar leren we van. Juist door te doen, zorg je voor verandering,” zegt De Haij. Nicole Böttger, Product Owner Diversity & Inclusion bij ABN AMRO: “Kleine stapjes maken een grote stap. Op weg naar die inclusieve organisatie.”