180 Amsterdam sluit aan bij Charter Diversiteit

180 Amsterdam heeft zich op 16 april aangesloten bij het Charter Diversiteit. Dit mkb-bedrijf, met zo’n 120 medewerkers, maakt campagnes en creëert content voor bedrijven als de Rabobank of Lays. Deze Amsterdamse creative agency wil zijn bestaande activiteiten op het vlak van diversiteit en inclusie op de werkvloer verduurzamen. Daartoe is inmiddels al een interne werkgroep gestart die zich buigt over ideeën rond de aanpak hiervan.

Links: Hussein Adam Dia (Diversiteit in Bedrijf/SER), rechts: Sander Volten (180 Amsterdam) en Diversity Taskforce team 180 Amsterdam.
180 Amsterdam wil ook streven naar meer D&I in de PR- en marketingbranche en dit aanjagen. Het is ervan overtuigd dat representativiteit en diversiteit van belang zijn voor de reclamewereld en de maatschappij in zijn geheel.

In het ondertekende Charter Diversiteit staat dat 180 Amsterdam zich vooral wil richten op de diversiteitsdimensies etnisch-culturele achtergrond, gender, arbeidsvermogen en LHBTI+. Specifieke aandacht gaat naar meer kandidaten met een migratieachtergrond binnen het programma WORK 180, een kickstartprogramma voor jong talent. Het doel van deze focus is om nieuw talent aan te trekken door bredere wervingskanalen in te zetten.
“180 Amsterdam gelooft dat diversiteit en verschil in perspectief ongelooflijk belangrijk is voor onze eigen cultuur én voor het werk dat we maken voor onze klanten. We zijn trots op het feit dat we meer dan 25 nationaliteiten in huis hebben. En met het ondertekenen van het Charter Diversiteit verplichten we onszelf om nog meer te doen om onze werkvloer – en de hele creatieve branche- inclusiever te maken. Een plek waar iedereen zich echt thuisvoelt ongeacht je achtergrond of voorkeuren.” Sander Volten, Global CEO 180 Amsterdam
180 Amsterdam is lid van VIA Nederland, dat al in 2020 als VEA Nederland het Charter Diversiteit ondertekende. Deze brancheorganisatie van adverteerders, media-, reclame- en communicatiebureaus en ad-techplatformen stimuleert haar leden zelf gericht in diversiteit en inclusie te investeren. Lees daarover hier meer.