SER-Thema

Diversiteit

Er zijn nog steeds te weinig vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De SER pleit daarom voor een integrale aanpak met steviger maatregelen.

Meer diversiteit op de werkvloer en in de top

Je kunt als bedrijf zélf aan de slag om je bedrijf – inclusief de top – diverser te maken. Lees hier hoe.

Topvrouwen.nl

Topvrouwen.nl maakt de groep hooggekwalificeerde board ready-vrouwen in Nederland zichtbaar. Sinds april 2020 is topvrouwen.nl onderdeel van de ondersteunende SER-infrastructuur voor diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt.

Bekijk de video over hoe diversiteit het verschil maakt

Meld jouw vacatures

Een groep van 24 koploperbedrijven heeft vacatures aangemeld om werk te maken van meer kleur in de top. Bekijk wat jij kunt doen.