SER-Thema

Diversiteit

Er zijn nog steeds te weinig vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De SER pleit daarom voor een integrale aanpak met steviger maatregelen.

Meer diversiteit op de werkvloer en in de top

U kunt als bedrijf zélf aan de slag om uw bedrijf – inclusief de top – diverser te maken. Lees de handreiking voor bedrijven.

Topvrouwen.nl

Topvrouwen.nl maakt de groep hooggekwalificeerde board ready-vrouwen in Nederland zichtbaar. Sinds april 2020 is topvrouwen.nl onderdeel van de ondersteunende SER-infrastructuur voor diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt.

Bekijk de video over hoe diversiteit het verschil maakt

Meld uw vacatures

Een groep van 24 koploperbedrijven heeft vacatures aangemeld om werk te maken van meer kleur in de top. Bekijk wat u kunt doen.