Internationale SER-conferentie toont buitenlandse voorbeelden over werk in en rondom huis

De markt voor persoonlijke dienstverlening groeit sterk. “Het is een onderwerp dat dicht bij ons ligt, namelijk dienstverlening in en om ons huis”, aldus Mariëtte Hamer. Naast huishoudelijke dienstverlening komen ook allerlei nieuwe vormen van diensten op, bijvoorbeeld op het gebied van maaltijdbezorging en mantelzorgondersteuning.
Conferentie Markt voor persoonlijke dienstverlening.

Op 13 april organiseerde de SER een internationale conferentie over de markt voor persoonlijke dienstverlening. Tijdens de conferentie werd nader op de dienstverlening ingegaan. Buitenlandse experts vertelden over de mogelijkheden die in Frankrijk, Zweden en Finland worden gebruikt.

Hamer: “Persoonlijke dienstverlening biedt belangrijke kansen: de markt kan het combineren van werk-privé vergemakkelijken en de werkgelegenheid kan erdoor groeien. Aan de andere kant zijn er ook risico’s, die vooral gaan over de kwaliteit van de werkgelegenheid. Zo zijn goede arbeidsvoorwaarden niet bij voorbaat gegarandeerd. In deze opkomende markt moet daarom specifieke aandacht zijn voor fatsoenlijk werk.”

Te verwachten valt dat de vraag naar deze diensten ook in Nederland verder zal toenemen, door ontwikkelingen als de vergrijzing, de toenemende behoefte aan zorg door naasten/mantelzorg en de (stijgende) arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen.

“We zijn erg blij met de inspirerende voorbeelden van de buitenlandse gasten. We hebben veel informatie gekregen hoe andere landen de markt voor persoonlijke dienstverlening hebben ingericht en betaalbaar maken. Deze informatie kunnen we goed gebruiken om de Nederlandse beleidsdiscussie hierover te voeden. We hebben in het advies Een werkende combinatie aangegeven dat dit thema nog nadere doordenking behoeft. Tevens hebben we gezamenlijk uitgesproken dat we het van belang vinden dat de markt verder wordt ontwikkeld en dat we de kansen van deze markt zullen benutten en de risico’s tegen zullen gaan.”