SER-Thema

Combinatie werk en privé

We combineren steeds meer taken: werken, leren en zorgen. Op deze pagina lees je SER-adviezen hoe mensen beter kunnen worden toegerust voor de combinatie werk en privé. Bijvoorbeeld door betere kindvoorzieningen, ondersteuning bij mantelzorg en het aanbieden van huishoudelijk werk (markt voor persoonlijke dienstverlening).

Commissie Werken en Leven in de toekomst (WLT)

De commissie WLT geeft adviezen over het combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst en over het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen. Daarnaast richt de commissie zich op thema's als het verlof rond de geboorte van het kind, de markt voor de persoonlijke dienstverlening en mantelzorg.

 


Mariëtte Hamer voorzitter commissie WLT