SER-Thema

Combinatie werk en privé

De toekomst laat zien dat wij steeds meer gaan combineren: werken, leren en zorgen. In het advies Een werkende combinatie leest u hoe we al dat ‘gecombineer’ doen en hoe mensen beter kunnen worden toegerust voor de combinatie werk en privé.

Kinderopvang voor peuters

De SER pleit voor extra stimuleringsprogramma’s van 16 uur per week voor peuters met een onderwijsachterstand.

Daarnaast vindt de SER dat àlle kinderen tussen de 2 en 4 jaar in aanmerking moeten komen voor 16 uur kinderopvang, ongeacht of ouders werken.

Commissie Werken en Leven in de toekomst (WLT)

De commissie WLT geeft adviezen over het combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst en over het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen. Daarnaast richt de commissie zich op thema's als het verlof rond de geboorte van het kind, de markt voor de persoonlijke dienstverlening en mantelzorg.

 


Mariëtte Hamer voorzitter commissie WLT